Biznes - zwłoki

Artykuły - Zwłoki (255)

 • Fiskus zarabia ekstra na oprocentowaniu

  Fiskus zarabia ekstra na oprocentowaniu

  Wystarczy jeden dzień zwłoki z zapłatą zaliczki za grudzień, aby urząd skarbowy naliczył odsetki za zwłokę za ponad trzy miesiące.
 • Fiskus zarekomenduje urzędom skarbowym, by zwracały VAT bez zwłoki

  Fiskus zarekomenduje urzędom skarbowym, by zwracały VAT bez zwłoki

  - Ministerstwo Finansów zarekomenduje urzędom skarbowym, by bez zwłoki zwracały VAT przedsiębiorcom - poinformował PAP wiceminister finansów Jacek Kapica. Praktyka przedłużania zwrotu miałaby dotyczyć tylko kwot budzących podejrzenia fiskusa.
 • RPP powinna bez zwłoki kontynuować luzowanie polityki pieniężnej - MFW

  RPP powinna bez zwłoki kontynuować luzowanie polityki pieniężnej - MFW

  Rada Polityki Pieniężnej powinna bez zwłoki kontynuować cykl luzowania polityki pieniężnej - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
 • Kremujemy bliskich, bo tak jest taniej

  Kremujemy bliskich, bo tak jest taniej

  Warunki ekonomiczne i przemiany społeczne decydują o wzroście liczby kremacji zwłok - przekonują przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. W Polsce każdego roku liczba kremacji wzrasta o około 15 proc.
 • Zawarcie umowy znaczącej.

  Raport bieżący nr 20/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana przez RAFAMET S.A. umowa z firmą PKP CARGO S.A. (Warszawa, ul. Grójecka 17). Przedmiotem umowy jest remont kapitalny z modernizacją łącznie 13 sztuk obrabiarek do zestawów ko-łowych (tokarek) eksploatowanych w Zakładach PKP CARGO S.A. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 19.860.000,00 zł.
 • Zawarcie umowy handlowej z Ferrum SA

  Raport bieżący nr 23/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 21 października 2010 roku Stalprofil SA zawarł umowę handlową z firmą Ferrum SA z siedzibą w Katowicach (sprzedający), której przedmiotem jest zakup przez Stalprofil SA (kupujący), produkowanych przez sprzedającego rur stalowych do budowy sieci przesyłowych gazu, o wartości brutto około 16.000.000 PLN (netto 13.079.300 PLN z tolerancją 0,3%) Dostawy rur stalowych będą real
 • Zawarcie znaczącej umowy z Pekao S.A.

  Raport bieżący nr 59/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 19 października 2010 roku otrzymał podpisaną umowę z dnia 5 października 2010 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Kupuj
 • Zawarcie umowy podzlecenia na dostawę kruszywa oraz wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie w ramach budowy autostrady A2

  Raport bieżący nr 34/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 października 2010 r. Spółka zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą: China Overseas Engineering Group Co., Ltd. jako Lider Konsorcjum oraz Shanghai Construction (Group) General Co., China Railway Tunnel Group Co., Ltd. i Decoma Sp. z o.o. - jako Partnerzy (konsorcjum to zwane jest dalej Wykonawcą
 • Umowa znacząca

  Raport bieżący nr 37/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 października wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez Kompanię Węglową S.A. ( umowa datowana dnia 28 września 2010 roku) na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2010 roku. Wartość umowy określona na podstawie przeprowadz
 • Zawarcie umowy znaczącej z MWM GmbH

  Raport bieżący nr 44/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 30 września br. podpisano pomiędzy MWM GmbH z siedzibą w Mannheim, Niemcy (zwanym dalej "Sprzedającym") a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, Polska (zwanym dalej "Kupującym") umowę znaczącą o wartości 2 390 000 EURO netto (2 915 800 EURO brutto.); co stanowi równowartość 9 528 930 PLN netto (11 625 294,6 PLN brutto.),