Zdzisław Najder

Artykuły - Zdzisław Najder (2)

  • Myśl programowa Polskiego Porozumienia Niepodległościowego

    Myśl programowa Polskiego Porozumienia Niepodległościowego

    Polskie Porozumienie Niepodległościowe zostało utworzone 3 maja 1976 roku. W przeciwieństwie do innych organizacji opozycyjnych działających w Polsce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych PPN był strukturą tajną.
  • Polskie Porozumienie Niepodległościowe

    Polskie Porozumienie Niepodległościowe

    W połowie lat siedemdziesiątych w PRL pojawiły się pierwsze wyraźne symptomy nadchodzącego kryzysu ekonomicznego. Polityka władz wywoływała coraz częstsze protesty ze słabo zorganizowanej jeszcze opozycji. Protesty te nasiliły po próbie wprowadzenia zmian do Konstytucji PRL, które miały jeszcze bardziej uzależnić nasz kraj od Związku Sowieckiego i utrwalić monopol na władzę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1976 r. działało już kilka ugrupowań opozycyjnych jednak wbrew potocznym opiniom Komitet Obrony Robotników wcale nie był pierwszą organizacją utworzoną w tym czasie. Kilka miesięcy wcześniej, w rocznicę Konstytucji 3 maja, w Warszawie powstało Polskie Porozumienie Niepodległościowe.