Zbigniew Ziobro

Synonimy:
Ziobro, Ziobro telefony Ziobro Zbigniew
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Zbigniew Ziobro (1132)

Filmy - Zbigniew Ziobro (74)

 • "Krok po kroku poprawiamy jakość polskiego sądownictwa". Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności dla Z. Ziobry

  Warszawa. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała wniosek klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Opozycja zarzuca w nim Zbigniewowi Ziobrze m.in. niedopełnianie obowiązków, przekraczanie uprawnień w sprawie afer w SKOK oraz KNF, a także wywołanie sporu o Polską praworządność w Unii Europejskiej. Głosowanie nad wnioskiem poprzedziła blisko 4-godzinna dyskusja, podczas której głos zabrali zarówno posłowie, jak i obecny na sali Zbigniew Ziobro. - Prokuratura i ministerstwo sprawiedliwości przez te trzy lata wykonała znakomitą pracę na rzecz reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pracę, która napotykała na ogromne przeszkody, złą wolę, polityczne złośliwości i angażowanie w opór wobec wielkiej reformy nie tylko środowisk w Polsce, ale też za granicą. Mimo to krok po kroku, poprawiamy jakość polskiego sądownictwa – powiedział prokurator generalny. - Reformować to znaczy poprawić coś, by lepiej funkcjonowało. Tymczasem postępowania sądowe wydłużyły się – stwierdził Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. - Prokuratura pod pana kierownictwem nie daje ludziom poczucia bezpieczeństwa. Nie daje ludziom poczucia sprawiedliwości. Mówiąc wprost, nie stoi już na straży prawa, ale na straży interesów partyjnych – powiedziała natomiast Kamila Gasiuk-Pihowicz. (TVN24/x-news)
 • "Krok po kroku poprawiamy jakość polskiego sądownictwa". Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności dla Z. Ziobry

  Warszawa. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała wniosek klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Opozycja zarzuca w nim Zbigniewowi Ziobrze m.in. niedopełnianie obowiązków, przekraczanie uprawnień w sprawie afer w SKOK oraz KNF, a także wywołanie sporu o Polską praworządność w Unii Europejskiej. Głosowanie nad wnioskiem poprzedziła blisko 4-godzinna dyskusja, podczas której głos zabrali zarówno posłowie, jak i obecny na sali Zbigniew Ziobro. - Prokuratura i ministerstwo sprawiedliwości przez te trzy lata wykonała znakomitą pracę na rzecz reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pracę, która napotykała na ogromne przeszkody, złą wolę, polityczne złośliwości i angażowanie w opór wobec wielkiej reformy nie tylko środowisk w Polsce, ale też za granicą. Mimo to krok po kroku, poprawiamy jakość polskiego sądownictwa – powiedział prokurator generalny. - Reformować to znaczy poprawić coś, by lepiej funkcjonowało. Tymczasem postępowania sądowe wydłużyły się – stwierdził Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. - Prokuratura pod pana kierownictwem nie daje ludziom poczucia bezpieczeństwa. Nie daje ludziom poczucia sprawiedliwości. Mówiąc wprost, nie stoi już na straży prawa, ale na straży interesów partyjnych – powiedziała natomiast Kamila Gasiuk-Pihowicz. (TVN24/x-news)
 • Z. Ziobro przegrał proces. Musi przeprosić byłą prezes sądu okręgowego w Krakowie

  Warszawa. Warszawski sąd uznał, że szef resortu sprawiedliwości naruszył dobra osobiste Beaty Morawiec, byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Minister Zbigniew Ziobro ma publicznie przeprosić i wpłacić 12 tysięcy złotych na cele charytatywne. Wyrok nie jest prawomocny. - Pozwany minister sprawiedliwości twierdził, że powódka w ramach swojej działalności zawodowej nie dochowała należytej staranności poprzez zaniechanie lub niedokonywanie należytego nadzoru nad zatrzymanym w związku z zarzutami korupcyjnymi dyrektorem sądu okręgowego w Krakowie. W sposób jednoznaczny, sugerował przy tym, że nadzór taki leży w zakresie kompetencji powódki. Taka teza, a w konsekwencji również teza o braku należytego nadzoru nad dyrektorem sądu okręgowego w Krakowie jest fałszywa – powiedziała sędzia Bożena Chłopecka w uzasadnieniu wyroku. - Wyrok jest dla nas korzystny, ustne motywy dają podstawę do optymizmu co do tego, jakie orzeczenie zapadnie w drugiej instancji – skomentował wyrok pełnomocnik Beaty Morawiec, Michał Krok. - Skarb Państwa niejako ma odpowiadać za stworzenie, jak się sąd wyraził „mylnego wrażenia”. Naszym zdaniem, takie „mylne wrażenie nigdy nie nastąpiło i też strona powodowa w żaden sposób tego przed sądem nie udowodniła. Szanując to orzeczenie, będę rekomendował klientowi składanie apelacji – mówił natomiast Maciej Zaborowski, pełnomocnik skarbu państwa. Proces ruszył w listopadzie ubiegłego roku. Beata Morawiec złożyła pozew, bo jak tłumaczyła w mediach, komunikat resortu sprawiedliwości zniszczył jej autorytet. Już po odwołaniu ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, w połowie stycznia Beata Morawiec została prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Themis. (TVN24/x-news)
 • Z. Ziobro przegrał proces. Musi przeprosić byłą prezes sądu okręgowego w Krakowie

  Warszawa. Warszawski sąd uznał, że szef resortu sprawiedliwości naruszył dobra osobiste Beaty Morawiec, byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Minister Zbigniew Ziobro ma publicznie przeprosić i wpłacić 12 tysięcy złotych na cele charytatywne. Wyrok nie jest prawomocny. - Pozwany minister sprawiedliwości twierdził, że powódka w ramach swojej działalności zawodowej nie dochowała należytej staranności poprzez zaniechanie lub niedokonywanie należytego nadzoru nad zatrzymanym w związku z zarzutami korupcyjnymi dyrektorem sądu okręgowego w Krakowie. W sposób jednoznaczny, sugerował przy tym, że nadzór taki leży w zakresie kompetencji powódki. Taka teza, a w konsekwencji również teza o braku należytego nadzoru nad dyrektorem sądu okręgowego w Krakowie jest fałszywa – powiedziała sędzia Bożena Chłopecka w uzasadnieniu wyroku. - Wyrok jest dla nas korzystny, ustne motywy dają podstawę do optymizmu co do tego, jakie orzeczenie zapadnie w drugiej instancji – skomentował wyrok pełnomocnik Beaty Morawiec, Michał Krok. - Skarb Państwa niejako ma odpowiadać za stworzenie, jak się sąd wyraził „mylnego wrażenia”. Naszym zdaniem, takie „mylne wrażenie nigdy nie nastąpiło i też strona powodowa w żaden sposób tego przed sądem nie udowodniła. Szanując to orzeczenie, będę rekomendował klientowi składanie apelacji – mówił natomiast Maciej Zaborowski, pełnomocnik skarbu państwa. Proces ruszył w listopadzie ubiegłego roku. Beata Morawiec złożyła pozew, bo jak tłumaczyła w mediach, komunikat resortu sprawiedliwości zniszczył jej autorytet. Już po odwołaniu ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, w połowie stycznia Beata Morawiec została prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Themis. (TVN24/x-news)