zaświadczenie

Synonimy:
zaświadczenia,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Zaświadczenie (333)

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w czasie epidemii COVID-19

  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w czasie epidemii COVID-19

  Uwaga na zaświadczenia w czasie epidemii https://biznes.interia.pl/raporty/raport-tarcza-antykryzysowa-poradnik-przedsiebiorcy/aktualnosci/news-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-w-czasie-epidemii-c,nId,4502629
 • Łatwiej uzyskać zaświadczenie z ZUS

  Łatwiej uzyskać zaświadczenie z ZUS

  Ubezpieczeni w ZUS mogą teraz sami utworzyć elektroniczny dokument i przekazać go instytucji, która go potrzebuje. Można to zrobić przez swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych. Zaświadczenie jest opatrzone elektroniczną pieczęcią i nie potrzebny jest już podpis urzędnika.
 • Konsekwencje wstrzymania wykonania decyzji podatkowej

  Konsekwencje wstrzymania wykonania decyzji podatkowej

  Odwołanie się od decyzji wymiarowej wydanej przez urząd skarbowy pozwala wstrzymać się z zapłatą wynikającego z niej zobowiązania podatkowego do czasu uzyskania stanowiska dyrektora izby administracji skarbowej. Podatnikowi nie wolno jednak do tego momentu zrobić nic, co w przyszłości udaremniłoby ściągnięcie podatku. Może mieć również problem z uzyskaniem zaświadczenia o braku zaległości podatkowych.
 • Niekaralność w finansach będzie obowiązkowa

  Niekaralność w finansach będzie obowiązkowa

  Pracodawcy w sektorze finansowym będą mieli prawo żądać od zatrudnianych osób oświadczenia o niekaralności lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego - taki ma być efekt ustawy, której projektem ma się jutro zająć rząd.
 • Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego?

  Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego?

  Załatwienie wielu spraw uzależnione jest od przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez administrację skarbową, np. o dochodach, niezaleganiu w podatkach czy rezydencji. Wniosek o jego wydanie można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub dowolnym centrum obsługi, przesłać pocztą lub przekazać przez internet. Trzeba również na ogół uiścić opłatę skarbową.
 • Koszty badań profilaktycznych a składki ZUS

  Koszty badań profilaktycznych a składki ZUS

  Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania na określonym stanowisku. W celu jego uzyskania kieruje pracownika - w zależności od okoliczności - na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Koszt przeprowadzenia takich badań musi pokryć z własnych środków. Wartości tej nie dolicza jednak do podstawy wymiaru składek ZUS pracownika. Inaczej powinien postąpić zleceniodawca, który sfinansował koszty badania lekarskiego zleceniobiorcy. W tym przypadku wartość przeprowadzonego badania podlega oskładkowaniu.
 • "Metro": Tajny kwit na becikowe

  "Metro": Tajny kwit na becikowe

  Od nowego roku zapomogę po urodzeniu dziecka dostaną tylko te kobiety, które udowodnią, że były pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży. Potrzebne do tego jest zaświadczenie, o którego istnieniu wiedzą jedynie urzędnicy i nie wszyscy lekarze - informuje "Metro".
 • Pełnomocnik do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

  Podatnicy w celu potwierdzenia określonych faktów niejednokrotnie muszą legitymować się zaświadczeniami. Aby uzyskać taki dokument trzeba, złożyć wniosek. Niektórzy podatnicy dokonują tego samodzielnie, inni wyręczają się pełnomocnikiem. W tym drugim przypadku pojawia się problem, dotyczący zwłaszcza tych, którzy wielokrotnie występują o zaświadczenia. Organy podatkowe żądają bowiem za każdym razem złożenia pełnomocnictwa bądź jego odpisu.
 • Po 1 lipca więcej wolności, mniej biurokracji

  Po 1 lipca więcej wolności, mniej biurokracji

  - Od 1 lipca urzędowe zaświadczenia zamieniamy na przyjazne obywatelowi oświadczenia. Skróci to znacznie czas załatwiania spraw oraz zmniejszy nawet o 5 mld zł wydatki przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - podkreśla wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

  Raport bieżący nr 67/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PROCAD SA działając zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w Gdańsku, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2010 roku, o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajn