zasiłek chorobowy

Artykuły - Zasiłek chorobowy (16)

 • Ustalenie okresu wypłaty zasiłku, gdy pracownik nie stawił się na wezwanie lekarza orzecznika ZUS

  Ustalenie okresu wypłaty zasiłku, gdy pracownik nie stawił się na wezwanie lekarza orzecznika ZUS

  Pracownik choruje nieprzerwanie od połowy sierpnia 2017 r. Ostatnie z przedłożonych przez niego zaświadczeń lekarskich zostało objęte kontrolą lekarza orzecznika ZUS. Pracownik nie zgłosił się jednak na wezwanie, w związku z czym otrzymaliśmy z ZUS informację, że zaświadczenie lekarskie straciło ważność i za wskazany w nim okres nie wypłaciliśmy zasiłku. Pracownik w tym czasie nie zgłosił się do pracy, natomiast jego kolejne zwolnienie lekarskie rozpoczyna się po upływie okresu zakwestionowanego przez lekarza orzecznika ZUS. Czy dni, za które pracownik nie otrzymał zasiłku należy wliczyć do okresu zasiłkowego?
 • ZUS z zielonym światłem do kontroli firm

  ZUS z zielonym światłem do kontroli firm

  Zakład ma prawo sprawdzać przedsiębiorstwa podejrzewane o świadome zawyżanie zarobków pracowników w celu wyłudzenia przez nich zasiłku chorobowego.
 • ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie; 98 mln zł wraca do funduszu chorobowego

  ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie; 98 mln zł wraca do funduszu chorobowego

  ​98,4 mln zł wróciło do funduszu chorobowego po tym, jak ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie w pierwszym półroczu 2017 r. - poinformował PAP w środę rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.
 • Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłku

  Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłku

  Świadczenia chorobowe należne pracownikom z założenia mają zrekompensować utracone w okresie absencji chorobowej zarobki. Nie zawsze jednak tak jest w praktyce, zwłaszcza gdy w miesiącu powstania niezdolności do pracy ubezpieczony otrzymał podwyżkę pensji. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się bowiem w oparciu o wynagrodzenie wypłacone za okres poprzedzający miesiąc zachorowania albo nabycia uprawnień do zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego.
 • ZUS zwleka, podatnik czeka, a skarbówka zarabia na odsetkach

  ZUS zwleka, podatnik czeka, a skarbówka zarabia na odsetkach

  Osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłacał przez lata zasiłku chorobowego, muszą zapłacić PIT od otrzymanego oprocentowania - wynika z wyroku NSA.
 • Nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

  Nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

  Choroba, macierzyństwo albo opieka nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny uprawnia ubezpieczonego do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Podstawę wymiaru tych świadczeń dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za przepracowane w tym czasie nadgodziny.
 • ​Jak zdobyć zasiłek z ZUS? Nowy sposób kobiet, którym nie przysługuje świadczenie

  ​Jak zdobyć zasiłek z ZUS? Nowy sposób kobiet, którym nie przysługuje świadczenie

  Praca tymczasowa może stać się metodą na uzyskanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Wystarczy zatrudnić się na kilka godzin po trzecim miesiącu ciąży.
 • Obniżenie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

  Obniżenie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

  Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące w razie niezdolności do pracy. Jest ono zaliczane do tzw. świadczeń krótkoterminowych. Wypłacane jest zasadniczo przez 182 dni okresu zwanego zasiłkowym. Ma ono na celu rekompensatę utraconego zarobku. Z tego też powodu jego wysokość uzależniona jest w głównej mierze od osiągniętego przez uprawnionego do zasiłku chorobowego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Przy czym tak jest, gdy świadczenie przysługuje w trakcie ubezpieczenia. Jeżeli natomiast należne jest ono za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, to ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia.
 • Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. W głównej mierze korzystają z niego ubezpieczone, które urodziły dziecko. Przysługuje on wówczas przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Świadczenie to zostało również zagwarantowane ubezpieczonym ojcom dzieci i to nie tylko za okres urlopu ojcowskiego, ale także - po spełnieniu określonych warunków - za okres urlopów przewidzianych dla matki dziecka.
 • Kiedy przedsiębiorca idzie na L4

  Kiedy przedsiębiorca idzie na L4

  Podstawą przyznania zasiłku chorobowego choremu przedsiębiorcy jest dostarczenie do ZUS-u zwolnienia lekarskiego oraz formularza ZUS Z-3b. Ten drugi dokument wypełnia samodzielnie przedsiębiorca - przeoczenia czy błędy mogą wpłynąć na decyzję o wypłacie zasiłku chorobowego.