zarządy

Artykuły - Zarządy (10273)

 • Horrendalny PIT od menedżerów. Nie zawsze da się od niego uciec

  Horrendalny PIT od menedżerów. Nie zawsze da się od niego uciec

  Nawet jeżeli posiadana przez Skarb Państwa większość głosów na walnym zgromadzeniu nie pozwala mu przegłosować uchwał, to i tak nie zwalnia to spółki z obowiązku stosowania przepisów o 70-proc. PIT.
 • "Rz": Gorące fotele prezesów giełdowych spółek

  "Rz": Gorące fotele prezesów giełdowych spółek

  Po spokojniejszym 2019 r. rotacja szefów firm na GPW może w tym roku przyspieszyć. Sprzyjają temu sukcesja pokoleniowa w prywatnych firmach i nowe podejście do spółek Skarbu Państwa - czytamy w środę w "Rzeczpospolitej".
 • Prawo restrukturyzacyjne - nowe możliwości naprawy przedsiębiorstwa

  Prawo restrukturyzacyjne - nowe możliwości naprawy przedsiębiorstwa

  Funkcjonowanie sprawnego systemu pomagającego przedsiębiorstwom w przejściowych kłopotach finansowych jest jednym z elementów wpływających na konkurencyjną gospodarkę. Brak konieczności natychmiastowej eliminacji z obrotu gospodarczego przedsiębiorstw może wpłynąć na podniesienie potencjału gospodarczego kraju. Dlatego też z początkiem 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które wprowadzają politykę nowej szansy dla firm z kłopotami finansowymi poprzez wdrożenie do systemu prawa katalogu procedur naprawczo-oddłużeniowych.
 • Prezydent Duda podpisał ustawę ​o odprawach w zarządach państwowych spółek

  Prezydent Duda podpisał ustawę ​o odprawach w zarządach państwowych spółek

  Ograniczenie wyjątkowo wysokich odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek Skarbu Państwa - zakłada poprawiona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.
 • Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 64/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 24 grudnia 2015 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Moncefa Khanfir - prezesa zarządu Emitenta, jako osoby zobowiązanej o transakcji spółki MKIA Limited – jako podmiotu blis
 • Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 63/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 24 grudnia 2015 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Moncefa Khanfir - prezesa zarządu Emitenta, jako osoby zobowiązanej o transakcji spółki MKIA Limited – jako podmiotu blis
 • Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 62/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Moncefa Khanfir - prezesa zarządu Emitenta, jako osoby zobowiązanej o transakcji spółki MKIA Limited – jako podmiotu blis
 • Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 61/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Moncefa Khanfir - prezesa zarządu Emitenta, jako osoby zobowiązanej o transakcji spółki MKIA Limited – jako podmiotu blis
 • Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 60/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Moncefa Khanfir - prezesa zarządu Emitenta, jako osoby zobowiązanej o transakcji spółki MKIA Limited – jako podmiotu blis
 • Informacja dotycząca wyboru członków Zarządu

  Zarząd Colomedica S.A. (dalej "Spółka", "Emitent”) niniejszym informuje, że dnia 21.11.2015 roku Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 1 dokonała powołania członków Zarządu Spółki: Michała Laskowskiego, Dariusza Sikorskiego, Łukasza Bieryło. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą jej podjęcia. W związku z rezygnacją dotychczasowego Prezesa Zarządu Wojciecha Skiby, o czym Spółka informowała w raporcie nr 16/2015 z 31.07.2015 r., oraz dokonanymi w dniu 21.11.2015 r. zmianami w