zaległości

Artykuły - Zaległości (336)

 • Współpraca Payhelp z Santander Bank Polska

  Współpraca Payhelp z Santander Bank Polska

  Jedną z największych bolączek trapiących polskich Przedsiębiorców (zwłaszcza tych najmniejszych) są częste zatory płatnicze i wynikające z tego problemy z uzyskaniem od Kontrahentów terminowej zapłaty za wystawione faktury.
 • Sądy mają już do odzyskania ponad 309 mln zł, głównie za grzywny

  Sądy mają już do odzyskania ponad 309 mln zł, głównie za grzywny

  W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor jest już prawie 116 tys. dłużników wymiaru sprawiedliwości. Polacy najczęściej nie płacą grzywien oraz kosztów sądowych. Dłużnicy Temidy mają do oddania miliony złotych - informuje BIG InfoMonitor.
 • BIG InfoMonitor: Długi czynszowe sięgają 136 mln zł

  BIG InfoMonitor: Długi czynszowe sięgają 136 mln zł

  Łączna kwota długów czynszowych osób i firm zgromadzonych w BIG InfoMonitor sięga 136 mln zł. Średnio na osobę przypada ponad 11,1 tys. zł. Z powodu nieopłaconego czynszu do rejestru częściej trafiają kobiety, co czwarty dłużnik ma między 55 a 64 lata. Najmniej zamożnym w spłacie czynszów zamierza ulżyć państwo, ale tylko w pierwszych 9 latach najmu.
 • Spadł Indeks Zaległych Płatności Polaków

  Spadł Indeks Zaległych Płatności Polaków

  Najmniej problemów ze spłatą zobowiązań jest w województwach, w których przeważają mieszkańcy wsi. Indeks Zaległych Płatności Polaków obniżył się w II kwartale z 77,7 pkt do 76,8 pkt., co oznacza poprawę terminowych płatności konsumentów.
 • Zaległości czynszowe Polaków przekraczają 130 mln zł. Najwięcej długów na Mazowszu

  Zaległości czynszowe Polaków przekraczają 130 mln zł. Najwięcej długów na Mazowszu

  Zaległości czynszowe Polaków przekraczają 130 mln zł - wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczej. Największy udział w długu czynszowym ma województwo mazowieckie z 35 mln zł, z czego 29 mln zł to dług lokatorów warszawskich.
 • Raport BIG: Zaległości czynszowe Polaków przekraczają 130 mln zł

  Raport BIG: Zaległości czynszowe Polaków przekraczają 130 mln zł

  Zaległości czynszowe Polaków przekraczają 130 mln zł - wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczej. Największy udział w długu czynszowym ma województwo mazowieckie z 35 mln zł, z czego 29 mln zł to dług lokatorów warszawskich.
 • Wyższe odsetki za spóźnioną zapłatę

  Wyższe odsetki za spóźnioną zapłatę

  Sejm podwyższył do 9,5 proc. wysokość odsetek za opóźnienie zapłaty w transakcjach handlowych między firmami, a także wprowadził przepis zakazujący manipulowania datą otrzymania faktury lub rachunku za sprzedany towar albo usługę. Zdaniem ekspertów ta zmiana przyniesie tylko częściowe korzyści.
 • Ameryka Północna vs Azja - kto jest lepszym płatnikiem

  Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Raport "Barometr płatności na świecie 2014", przygotowany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode D&B Polska, jasno pokazuje, że najgorzej płaci się w Polsce i Portugalii. Na Starym Kontynencie najlepszymi płatnikami są przedsiębiorcy z Danii i Niemiec. Trochę gorzej jest w krajach Beneluksu, Turcji i na Węgrzech.
 • Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

  Trwają w Sejmie prace nad zmianami w przepisach, które mają umożliwić dużym firmom jako podwykonawcom ubieganie się o zaległe płatności do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Ponad 10 mln zł zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń pracowniczych

  Ponad 10 mln zł zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń pracowniczych

  O ponad 140 proc. wzrosła w pierwszym kwartale br. w porównaniu z tym samym okresem w 2012 r. kwota niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych przez firmy na Mazowszu. Inspektorzy pracy stwierdzili, że na koniec marca br. przedsiębiorstwa były winne pracownikom 10,8 mln zł.

Filmy - Zaległości (1)

 • Zaległości firm wynoszą już ponad 31 mld zł. Najwyższy wzrost tym razem w przemyśle

  Łączna wartość przeterminowanych powyżej 30 dni i 500 zł zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw, widoczna w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej na koniec czerwca 2019 roku dobiła do 31,26 mld zł. W handlu jest już prawie 7,2 mld zł, w przemyśle ponad 5,4 mld zł, a budownictwie niespełna 5 mld zł zaległych długów względem banków i kontrahentów. Te trzy sektory od wielu kwartałów znajdują się na szczycie listy branż z największymi problemami z terminową spłatą zobowiązań. Zadłużenie szczególnie pogłębiło się w przemyśle i handlu, dając tym samym wynik wzrostowy wynoszący ponad 0,4 mld zł.