wypowiedzenie

Artykuły - Wypowiedzenie (419)

 • Zwalnianie pracowników pracujących zdalnie: Jak prawo chroni pracodawców i pracowników

  Zwalnianie pracowników pracujących zdalnie: Jak prawo chroni pracodawców i pracowników

  W okresie pandemii najczęściej wykorzystywanym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracodawcę z przyczyn związanych z koniecznością ograniczenia kosztów poprzez redukcję zatrudnienia. Jakie są prawa pracodawców i pracowników?
 • Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  O zmianach w warunkach objętych informacją, dotyczących długości okresu wypowiedzenia, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.
 • Nowe przywileje dla pracowników. Będzie więcej czasu na odwołanie się od zwolnienia

  Nowe przywileje dla pracowników. Będzie więcej czasu na odwołanie się od zwolnienia

  Rada Dialogu Społecznego pracuje nad nową inicjatywą ustawodawczą. Związkowcy i pracodawcy chcą zmienić terminy na odwołanie się od wypowiedzeń i dyscyplinarek
 • Świadczenie pracy na wypowiedzeniu zależy od pracodawcy

  Świadczenie pracy na wypowiedzeniu zależy od pracodawcy

  W dniu 22 lutego 2016 r. weszło w życie wiele nowych regulacji Kodeksu pracy. Wśród nich znalazł się przepis dotyczący zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Kodeksowe warunki udzielenia takiego zwolnienia zostały uregulowane dość ogólnie, w praktyce można się jednak opierać na wyrobionych już w tym zakresie interpretacjach, jak też na wydanym ostatnio stanowisku resortu pracy.
 • Wolne na wypowiedzeniu na szukanie pracy

  Wolne na wypowiedzeniu na szukanie pracy

  Wypowiedzenie umowy może nastąpić z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Jeżeli czynności tej dokonuje pracodawca, wówczas pracownik w okresie wypowiedzenia otrzymuje prawo do skorzystania z dwóch dni wolnego. Celem tego uprawnienia jest umożliwienie pracownikowi podjęcia starań o znalezienie nowego zajęcia.
 • Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.
 • Jak prawidłowo wskazać przyczynę wypowiedzenia?

  Prawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez wskazanie jego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. Ponieważ jest to umowa o najmocniejszych gwarancjach zatrudnienia, nie powinna być wypowiadana bez uzasadnionego powodu. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sformułowanie zasadnej przyczyny wypowiedzenia. Od oceny, czy pracodawca poprawnie dokonał tej czynności, często zależy wynik sprawy w sądzie pracy.
 • Kompania Węglowa wycofała się z wypowiedzenia porozumienia z górnikami

  Kompania Węglowa wycofała się z wypowiedzenia porozumienia z górnikami

  Zarząd Kompanii Węglowej wycofał się w środę z wypowiedzenia porozumienia, gwarantującego górnikom niezmienność zasad wynagradzania przez rok po przekazaniu 11 kopalń KW do nowej spółki. Tym samym gwarancje zawarte w porozumieniu sprzed ponad pół roku zostały utrzymane.
 • Górnicze związki chcą cofnięcia wypowiedzenia porozumienia

  Górnicze związki chcą cofnięcia wypowiedzenia porozumienia

  Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował w poniedziałek, że działania w ramach planu naprawczego dla Kompanii Węglowej będą ustalane i wdrażane w dialogu ze stroną społeczną. Związkowcy deklarują chęć rozmów, ale liczą, że zarząd spółki wycofa się z wypowiedzenia porozumienia, zawartego pół roku temu ze związkami.
 • Kompania Węglowa wypowiedziała porozumienie gwarantujące przez rok warunki zatrudnienia

  Kompania Węglowa wypowiedziała porozumienie gwarantujące przez rok warunki zatrudnienia

  Zarząd Kompanii Węglowej (KW) wypowiedział w czwartek zawarte w lipcu ubiegłego roku porozumienie ze związkowcami, gwarantujące niezmienność warunków zatrudnienia przez rok od przejścia do innego podmiotu.