Wsiewołod Olegowicz

Artykuły - Wsiewołod Olegowicz (1)

  • ​Stosunki Polski dzielnicowej z sąsiadami

    Rok 1138 był w dziejach Polski początkiem rozbicia dzielnicowego. Przyjęta zasada pryncypatu stanowiła kompromis między koncepcją jednowładztwa a ideą rozbicia państwa na udzielne księstwa poszczególnych członków dynastii. Za decentralizacją państwa opowiedział się, mając na względzie własne interesy, obóz możnowładczy.