vistula

Artykuły - Vistula (809)

 • Podsumowanie niepublicznej oferty (sprzedaży) akcji serii N w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu.

  Raport bieżący nr 42/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweVistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), na podstawie przepisu § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowsk
 • Podsumowanie niepublicznej oferty (sprzedaży) akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu.

  Raport bieżący nr 41/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweVistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), na podstawie przepisu § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowsk
 • Nabycie akcji Spółki przez członka władz Spółki.

  Raport bieżący nr 40/2016Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychVistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.: Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumenta
 • Nabycie akcji Spółki przez członka władz Spółki.

  Raport bieżący nr 39/2016Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychVistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.: Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumenta
 • Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

  Raport bieżący nr 38/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe1. Zarząd Vistula Group S.A. w Krakowie ("Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień” jako akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zak
 • Nabycie akcji przez członka władz Spółki

  Raport bieżący nr 37/2016Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychVistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.: Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumen
 • Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

  Raport bieżący nr 36/2016Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychVistula Group S.A. w Krakowie ("Spółka”) przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od trzech osób pełniących funkcje w zarządzie Spółki. Informacje, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami f
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w maju 2016.

  Raport bieżący nr 35/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneVistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 55,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 15,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku wynio
 • Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

  Raport bieżący nr 34/2016Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychVistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.: Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumen
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku.

  Raport bieżący nr 33/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A., które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group