VERBICOM

Synonimy:
VRB,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - VERBICOM (138)

 • Dobry początek roku dla Grupy Verbicom

  Pierwszy kwartał 2012 roku Grupa Verbicom (NewConnect: VRB) może zaliczyć do udanych. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 4 215 tys. zł wobec 3 147 tys. zł w I kwartale roku 2011. Wzrost wartości przychodów o blisko 34 proc. przełożył się na poprawę wyników na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.
 • Zmiana prognoz wyników finansowych na rok 2012

  Z uwagi na rozwój działalności Spółki i wejście w nowe segmenty rynku Zarząd Star Fitness S.A. zdecydował o zaktualizowaniu prognoz wyników finansowych na rok 2012. Obszerniejsze założenie będące podstawą dokonania zmiany prognozowanych pozycji oraz elementy zmienionej strategii Spółki Zarząd opublikuje w kolejnych raportach. Prognoza wyników finansowych na rok 2012 opublikowana w Dokumencie informacyjnym z dnia 15 grudnia 2012 r.: Pozycja prognozowana Prognozowana wartość
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku spółki Dom Aukcyjny Abbey House S.A.

  Zarząd Spółki Dom Aukcyjny Abbey House S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Załączniki:RAPORT KWARTALNY Q1_2012.pdf rozmiar: rozmiar: 569.2 kB
 • Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2012 r.

  Zarząd HMSG S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:Raport skonsolidowany_I kwartał_2012.pdf roz
 • VERBICOM - jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny

  Zarząd VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:Verbicom raport jednostkowy I kw 2012.pdf rozmiar: rozmi
 • Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

  Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Załączniki:
 • Raport kwartalny za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. - korekta

  W związku z oczywistą omyłką pisarską w tytule rozdziału 2 opublikowanego raportu kwartalnego ViDiS S.A. ("Spółka") za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. Zarząd Spółki dokonuje następującej korekty: BYŁO: 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku JEST: 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulami
 • Raport za I kwartał 2012 roku

  Spółka w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2012r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:EXD - 2012Q1.pdf rozmiar: rozmiar: 813.5 kB
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 r. - jednostkowy i skonsolidowany

  Zarząd Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. z siedzibą w Katowicach, przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2012 roku - jednostkowy i skonsolidowany. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:
 • Raport roczny: jednostkowy i skonsolidowany - korekta

  Zarząd Spółki VERBICOM S.A. koryguje raport nr 13/2012, w którym w Raporcie Rocznym Jednostkowym za 2011 omyłkowo w treści pominięto załączenie Opinii Biegłego Rewidenta. Zarząd Spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu Raport Rocznym Jednostkowy za 2011 uzupełniony o brakujący dokument. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".