Biznes - urządzenie

Artykuły - Urządzenie (25)

 • 10 najlepszych urządzeń dla zapracowanych

  10 najlepszych urządzeń dla zapracowanych

  Co za czasy! Zadziwiające jest to, że sprzęty same teraz zaczynają myśleć i działać...
 • W Bogdance rekordowe wydobycie

  Kopalnia węgla w Bogdance (Lubelskie) osiągnęła rekordowy poziom wydobycia - 16,8 tys. ton urobku na dobę - z użyciem kompleksu strugowego do eksploatacji tzw. niskich pokładów węgla. To wydajność najwyższa na świecie.
 • Informacja o przystąpieniu do programu testów odwiertu Lukut-1 w Bloku L w Brunei przekazywana za pośrednictwem systemu SEDAR

  Raport bieżący nr 15/2010Podstawa prawna: Inne uregulowania W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r., Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. (Emitent) informuje, iż na podstawie wstępnych wyników analizy danych z prac wiertniczych oraz interpretacji geofizyki otworowej z odwiertu Lukut-1 w Bloku L w Brunei Emitent i jego partnerzy w projekcie joint venture zadecydowali o przystąpieniu do programu testów tego odwiertu. Na podstawie art. 62 ust
 • Realizacja celów emisji - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Limatherm S.A.

  Raport bieżący nr 22/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd INTROL S.A. zawiadamia, iż w dniu 27 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Limatherm S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9 645 000 zł (dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 11 645 000 zł (11 milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 2 000 000 zł (dwa miliony złotych); poprzez em
 • Zmiana celów emisji wskazanych w Prospekcie Emisyjnym

  Raport bieżący nr 21/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd INTROL S.A. informuje, iż na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 27 maja 2010 roku, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej Emitenta doszło do zmiany celów emisji wskazanych w Prospekcie Emisyjnym. Zmiany zostały przeprowadzone w następujący sposób: Część środków w kwocie 2 000 000 zł (dwa miliony złotych), przeznaczonych zgodnie z Prospektem Emisyjnym na akwizycje i inw
 • Negatywne skutki podatkowe wnoszenia aportów - zamierzony cel ustawodawcy czy przeoczenie?

  Od 1 grudnia 2008 r. zniesiono zwolnienie z VAT dotyczące wnoszenia aportów do spółek prawa handlowego i cywilnego. Jednak do końca marca 2009 r., na podstawie przepisów przejściowych, podatnicy mieli jeszcze prawo stosować w tym zakresie zwolnienie z VAT. Niestety, po tej dacie aporty podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zmiana ta spowodowała bardzo niekorzystne konsekwencje w podatku dochodowym u wnoszącego aport. Ponadto skomplikowała ewidencję księgową. Właśnie o tych i innych problemach piszemy w poniższym artykule.
 • Realizacja umowy znaczącej

  Zarząd ATON-HT SA informuje, że w dniu 28 maja 2009 roku otrzymał zamówienie na elementy do budowy Urządzenia ATON 500 BW. Urządzenie ATON 500 BW przeznaczone jest dla zakładu przetwórstwa mięsnego z okolic Kielc. Powyższe zamówienie jest wynikiem podpisanej umowy znaczącej ze Spółką Bestmont S.A., o której ATON-HT SA informował w raporcie bieżącym numer 30/2008. Przedmiotem umowy jest współpraca i realizacja dotycząca projektu produkcji, wdrożenia i sprzedaży urządzenia o nazwie : " Urządzeni
 • Sprzedaż urządzenia ATON 20

  Zarząd ATON-HT SA informuje, iż w dniu 17 lutego 2009 roku otrzymał od firmy INERTEC z siedzibą w Saint Marcel we Francji zamówienie na laboratoryjne urządzenie ATON 20 do testowania metodą MTT materiałów niebezpiecznych w tym materiałów zawierających azbest. Urządzenie jest przeznaczone do badań w skali laboratoryjnej próbek odpadów niebezpiecznych w tym próbek ACM (materiału zawierającego azbest) z wykorzystaniem technologii MTT. Urządzenie składa się z:
 • Nabycie istotnych aktywów

  Zarząd VIRTUAL VISION SA informuje, że w dniu 29.12.2008 r. Spółka nabyła urządzenie studia telewizyjnego i systemy computerowe do realizacji interaktywnych programów telewizyjnych za łączną kwotę 1.821.747,84 zł netto. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 2 pkt. 1.Osoby reprezentujące spółkę:Richard Kun
 • Centrum Klima produkuje nowy asortyment

  Centrum Klima - lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce - w ramach inwestycji w rozbudowę parku maszynowego kupiła nowoczesne urządzenie niemieckiej firmy Drossbach do wytwarzania przewodów półelastycznych Semi-Flex. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zastosowanym w maszynie firma będzie oferować asortyment o parametrach technicznych wyższych niż towary obecnie dostępne na rynku. Urządzenie zostanie zainstalowane w nowej hali produkcyjnej w Piastowie.