TUP SA

Artykuły - TUP SA (384)

 • Aneks techniczny do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2012 z dnia 21.12.2012r. Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2013r. TUP Property S.A. (Spółka, Kredytobiorca), zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Kredytodawca), aneks do umowy kredytowej z dnia 18 grudnia 2007r. Aneks został zawarty w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych opinii prawnych. Strony postanowiły o przedłużen
 • Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc styczeń 2013

  Raport bieżący nr 13/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za styczeń 2013 (w złotych). Przychód Grupy Telestrada S.A. I 2013: 3.046.986 PLNJacek Lichota - Prezes Zarządu
 • Multikino w Galerii Handlowej City Point w Tychach

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 22 lutego 2013r. TUP Property S.A. (Spółka, wynajmujący) i Multikino S.A. (najemca) zawarły umowę najmu powierzchni kinowej w galerii handlowej City Point w Tychach, Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. Okres najmu rozpocznie się 1 marca 2013r. Dotychczasowym najemcą powierzchni kina była firma Max Film.
 • Przeniesienie własności nieruchomości w Katowicach na Nabywcę

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 8 lutego 2013r. Forest Hill Sp. z o.o. (Sprzedająca), zawarła z Murapol S.A. (Nabywca) umowę przenoszącą własność nieruchomości położonej w Katowicach. Przeniesienie własności nastąpiło na podstawie warunkowej umowy sprzedaży ww. nieruchomości z dnia 28 grudnia 2012r. oraz spełnienia warunku, jakim była decyzja Prezydenta Miasta Katowice o niewykonaniu pier
 • Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez BRE Bank SA, ich wykup przez BRE Bank SA i umorzenie

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ("DI BRE"), podmiot zależny od BRE Banku SA, zbył w dniu 6 lutrgo 2013 roku 100 obligacji z prawem pierwszeństwa serii D wyemitowanych przez BRE Bank SA w ramach realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy BRE Banku SA przeprowadzanego na podstawie uchwał nr 2 oraz n
 • Decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości City Point w Tychach

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. powziął w dniu 6 lutego 2013r. informację, że Prezydent Miasta Tychy po ponownym rozpatrzeniu wniosku oraz uwzględnieniu wskazań organu II instancji zapisanych w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wydał w dniu 30 stycznia 2013r. decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji City Point w Tychach należącej do TUP Property S.A. Inwestycja TUP Property S.A. dotycz
 • Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Zakroczymiu

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2013r. TUP Property S.A. (Sprzedająca, podmiot zależny od TUP S.A.) zawarła z Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Nabywca), przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Zakroczymiu. Nieruchomość będąca przedmiotem umowy obejmuje powierzchnię 11,1874 ha. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 4 500 tys. zł netto. Strony postanowiły, że p
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013r.

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd TUP S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2013r. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2012r. - 14 marca 2013r. Skonsolidowany raport za I kwartał 2013r. - 14 maja 2013r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013r. - 13 sierpnia 2013r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2013r. - 7 listopada 2013r. Zarząd TUP S.A. oświadcza, że w sko
 • Aneks do umowy dotyczącej prawa kupna akcji TUP S.A.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2012 z dnia 10 lipca 2012r., Prezes Zarządu TUP S.A. informuje o zawarciu aneksu do umowy dotyczącej prawa kupna akcji TUP S.A. Strony ustaliły, że prawo kupna akcji Spółki zostaje przedłużone do 31 marca 2013r. Zgodnie z umową Pan Robert Jacek Moritz (Prezes Zarządu TUP S.A.) ma prawo do kupna wszystkich akcji zwykłych i imiennych TUP S.A., które należą d
 • Warunkowa sprzedaż nieruchomości w Katowicach

  Raport bieżący nr 43/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2012r. Forest Hill Sp. z o.o. (sprzedająca) i Murapol S.A. (nabywca), zawarły warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach. Przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości przeznaczonej na realizację projektu deweloperskiego Forest Hill o powierzchni 2,8 ha. Cała nieruchomość obejmuje obszar 5,5 ha. Cena sprzedaży nieruchomości