tekst

Artykuły - Tekst (1593)

 • Tekst, który sprzeda wszystko

  Tekst, który sprzeda wszystko

  Badania pokazują, że ludzie są bardziej skłonni spełnić jakąś prośbę, jeżeli podamy im powód, dla którego powinni to zrobić. Dokładnie ten sam mechanizm działa w przypadku zakupów w sieci. Czytelnik musi wiedzieć, dlaczego powinien wybrać właśnie naszą ofertę. Tutaj bardzo pomocne stają się teksty, opisujące dany produkt, opcje wysyłki czy historię sklepu.
 • Nagietkowy spray do nóg

  Nagietkowy spray do nóg

  Nagietek bardzo często wykorzystywany jest profilaktycznie, dla osób, które chcą uniknąć uczucia zmęczonych nóg i czuć się świeżo latem.
 • USA nie tak szczodre jak UE ws. zniesienia ceł; w maju tekst TTIP

  USA nie tak szczodre jak UE ws. zniesienia ceł; w maju tekst TTIP

  Oferta USA ws. zniesienia taryf celnych w transatlantyckim handlu nie jest tak atrakcyjna jak ta przedstawiona przez UE. Negocjacje toczą się jednak dalej i w maju mają ruszyć prace nad tekstem umowy ws. największej strefy wolnego handlu na świecie.
 • RMF24: Chrzest bez diabła i grzechu

  RMF24: Chrzest bez diabła i grzechu

  Kościół Anglikański zmienia tekst przyrzeczeń składanych przez rodziców podczas chrztu. Takie słowa jak "grzech" i "diabeł" będą na cenzurowanym.
 • Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30.12.2013 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głosowania

  Raport bieżący nr 139/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 30 grudnia 2013 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że na tym Walnym Zgromadzeniu m.in.: 1) podjęto uchwałę w sprawie połączenia MAKRUM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką IM
 • Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki ELZAB S.A.

  Raport bieżący nr 21/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia 2013 roku podjęło uchwałę nr 10/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się w załączonym pliku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2b Rozp. Min. Fin.
 • REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII M ORAZ PUBLIKACJA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

  W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 96/2013 oraz Nr 99/2013, Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka", "Emitent") informuje, że wczoraj powziął informację, że w dniu 23 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M, w drodze subskrypcji otwartej, będ
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 21 grudnia 2013 roku oraz tekst jednolity Statutu

  Raport bieżący nr 46/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 21 grudnia 2013 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("NWZ”). Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadz
 • Uchwalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

  Zarząd Wierzyciel S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/XII/2013 w kwestii zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Emitenta. Tekst jednolity Statutu Emitenta został przyjęty w związku ze zmianą jego treści w zakresie § 7 pkt 1 lit. g) oraz § 29 pkt 3 - zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zgodnie z Uchwałą nr 15 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 201
 • Tekst jednolity Statutu Spółki

  Raport bieżący nr 82/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe POLNORD SA ("Polnord”, "Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 71/2013 z dnia 02.12.2013 r. oraz nr 78/2013 z dnia 16.12.2013 r. informuje, iż Rada Nadzorcza Polnord w dniu 19.12.2013 r. przyjęła jednolity tekst Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki został sporządzony z uwagi na zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, V