Techmex SA

Artykuły - Techmex SA (430)

 • Raport roczny TECHMEX SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Raport roczny TECHMEX SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

  Raport bieżący nr 13/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2011 roku Uchwałą nr 4 podjętą przez Radę Nadzorczą ACTION S.A. do zbadania sprawozdania finansowego ACTION S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wybrano Firmę BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzi
 • Wycofanie się z inwestycji w spółce TECHMEX S.A.

  Raport bieżący nr 23/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2010 z dnia 21 października 2010 r, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2011 roku Spółka powiadomiła spółkę Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej, o rezygnacji z planowanej inwestycji kapitałowej Techmex S.A. W ocenie Zarządu Calatrava Capital S.A. uprawomocnienie się decyzji Komis
 • Skarga Syndyka Masy Upadłości na decyzję KNF z dnia 8 lutego 2011 roku.

  Raport bieżący nr 17/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk Masy Upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że w dniu dzisiejszym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego, złożył skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 lutego 2011 roku (DPO/AI/476/52/25/10/11ARJ) w przedmiocie wykluczenia na okres 12 miesięcy papierów wartościowych Techmex SA z o
 • Wyznaczenie biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 16/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk Masy Upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że otrzymał Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 2/2011 z dnia 8 marca 2011, wyznaczającą firmę HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41 lok.27, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3149, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansow
 • Komunikat i Uchwała Zarządu GPW

  Raport bieżący nr 15/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk Masy Upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2011 r. o treści: "Zarząd Giełdy informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 8 lutego 2011 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o utrzymaniu w mocy decyzji Komisji z dnia 27 października 2010 r. o wyk
 • Skarga na decyzję KNF z dnia 8 lutego 2011 roku

  Raport bieżący nr 13/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk Masy Upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że dnia 2 marca 2011 otrzymał informację od Zarządu Upadłego, że dnia 28 lutego 2011 roku Zarząd Upadłego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożył skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 lutego 2011 roku wraz z wnioskiem o zawieszenie wykonania kary wykluczenia akcji Techmex SA
 • Raport kwartalny Q 4/2010 TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 12/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk Masy Upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że dnia 25 lutego 2011 otrzymał informację, że Pan Jacek Piotrowski w dniu 21 lutego 2011 r. złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Techmex SA w upadłości likwidacyjnej. Pan Jacek Piotrowski w uzasadnieniu swojej rezygnacji skierowanej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej napisał: "Powode