sytuacja powodziowa w Polsce

Artykuły - Sytuacja powodziowa w Polsce (2)

  • Poziom wód rzek w Polsce wysoki

    Poziom wód rzek w Polsce wysoki

    Poziom wód na większości rzek w Polsce jest wysoki, ale sytuacja powoli się poprawia. Wciąż nie jest jednak stabilna. Na Dolnym Śląsku w górnych odcinkach rzek poziom spada, ale wzrasta w dolnych, gdzie utworzyły się fale wezbraniowe. Przez Gubin w woj. lubuskim przemieszcza się fala wezbraniowa na Nysie Łużyckiej. Poziom rzeki powoli rośnie, a woda pojawiła się na jednej z ulic, w parku i w niektórych piwnicach. Dotychczas nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców.
  • Ten sektor nie jest zagrożony

    Sektor ubezpieczeniowy w Polsce nie dozna zasadniczego uszczerbku z powodu powodzi - poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza.