świadczenie z ZUS

Artykuły - świadczenie z ZUS (13)

 • Świadczenie z ZUS tylko przelewem bankowym

  Świadczenie z ZUS tylko przelewem bankowym

  Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie konsultowany.
 • Przeliczenie zasiłków! Będzie wyrównanie

  Przeliczenie zasiłków! Będzie wyrównanie

  Przeliczenie obniżonych zasiłków wynikających ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy będzie następowało na wniosek - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dodał, że osoby, które pobierały niższe zasiłki - np. zasiłki macierzyńskie - dostaną wyrównanie.
 • Postojowe: Można przegapić prawo do świadczenia

  Postojowe: Można przegapić prawo do świadczenia

  Konstrukcja przepisów o świadczeniu postojowym powoduje, że część przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku COVID19 go nie dostanie. Powodem jest sposób wyliczania spadku przychodów, który jest głównym warunkiem przyznania tej pomocy.
 • Koronawirus w Polsce: Można wnioskować o dodatkowy zasiłek w ZUS

  Koronawirus w Polsce: Można wnioskować o dodatkowy zasiłek w ZUS

  Specustawa: Rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres podał ZUS. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory.
 • "Rzeczpospolita": ZUS dostał broń do walki z wyłudzającymi zasiłki

  "Rzeczpospolita": ZUS dostał broń do walki z wyłudzającymi zasiłki

  Pracodawca zwróci świadczenie za fikcyjnego pracownika. Ucierpieć mogą także uczciwi - podaje w czwartek "Rzeczpospolita".
 • Waloryzacja faktycznej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

  Waloryzacja faktycznej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego było niższe od kwoty najniższej, zatem podstawę podwyższyliśmy do tej kwoty. Od 28 sierpnia 2017 r. pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 12 miesięcy. Przyjętą do obliczenia zasiłku podstawę wymiaru zwaloryzowaliśmy wskaźnikiem obowiązującym w III kwartale ubiegłego roku. Obecnie jest ona niższa od najniższej obowiązującej w 2018 r. Czy ponownie podlega ona podwyższeniu?
 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.
 • ZUS wypłaca honorowe świadczenie każdemu, kto ukończył 100 lat

  ZUS wypłaca honorowe świadczenie każdemu, kto ukończył 100 lat

  Ponad 3,4 tys. zł brutto to wysokość honorowego świadczenia, które ZUS co miesiąc wypłaca każdemu, kto skończył 100 lat. W Polsce żyje dziś 2,3 tys. stulatków, a ich liczba z każdym rokiem rośnie. W 2013 r. ZUS na świadczenia honorowe wydał 76,5 mln zł; w 2035 r. ma to być ponad 626 mln zł.
 • Polacy rzadziej korzystają ze zwolnień chorobowych L4

  Polacy rzadziej korzystają ze zwolnień chorobowych L4

  Działania ZUS oraz starania przedsiębiorców przyniosły efekty. Polacy coraz rzadziej korzystają ze zwolnień chorobowych. W pierwszym półroczu 2014 r. Polacy spędzili ponad 106 mln dni na zwolnieniach lekarskich. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 liczba dni absencji chorobowych spadła o 4,8%. Z wyliczeń firmy Work Service wynika, że nieobecności te kosztowały pracodawców ponad 24 mld złotych.
 • Kłopoty ze świadczeniem z ZUS? Odwołaj się!

  Kłopoty ze świadczeniem z ZUS? Odwołaj się!

  Odebrano ci rentę, wstrzymano wypłatę zasiłku chorobowego, źle wyliczono emeryturę? Masz prawo podważyć decyzję ZUS, jeśli się z nią nie zgadzasz. To nic nie kosztuje. Trzeba tylko zachować procedurę.