świadczenie

Artykuły - świadczenie (565)

 • 500 plus dla emerytów: Fiskus szuka pieniędzy dla seniorów

  500 plus dla emerytów: Fiskus szuka pieniędzy dla seniorów

  W resorcie finansów trwają ostatnie szlify przyszłorocznego budżetu. O wielkim wydawaniu nie ma mowy, ale sytuacja najsłabiej uposażonych emerytów i rencistów może się poprawić.
 • ZUS wypłaca honorowe świadczenie każdemu, kto ukończył 100 lat

  ZUS wypłaca honorowe świadczenie każdemu, kto ukończył 100 lat

  Ponad 3,4 tys. zł brutto to wysokość honorowego świadczenia, które ZUS co miesiąc wypłaca każdemu, kto skończył 100 lat. W Polsce żyje dziś 2,3 tys. stulatków, a ich liczba z każdym rokiem rośnie. W 2013 r. ZUS na świadczenia honorowe wydał 76,5 mln zł; w 2035 r. ma to być ponad 626 mln zł.
 • 500+ podzieli społeczeństwo? "Powstał pod kampanię wyborczą. Stąd poczucie niesprawiedliwości"

  500+ podzieli społeczeństwo? "Powstał pod kampanię wyborczą. Stąd poczucie niesprawiedliwości"

  Rodziny wielodzietne jeszcze nie do końca w to wierzą. Samotne matki już czują się pokrzywdzone. Studenci kalkulują możliwości spłaty kredytu, a emeryci boją się, że będą musieli wybierać między czynszem a jedzeniem. Program 500+ jeszcze nie wszedł w życie, a już skutecznie podzielił.
 • ZIP: Już 180 tysięcy pacjentów nie da się oszukać

  ZIP: Już 180 tysięcy pacjentów nie da się oszukać

  - Blisko 180 tys. osób uzyskało dotychczas loginy i hasła umożliwiające korzystanie z osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Działający od 1 lipca system pozwala sprawdzić m.in. gdzie się leczyliśmy w ramach NFZ i jakie leki refundowane zaordynował nam lekarz.
 • Na świadczeniu rehabilitacyjnym też można zwolnić

  Na świadczeniu rehabilitacyjnym też można zwolnić

  Długotrwała choroba może zakończyć się przyznaniem świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli osoba chora pozostaje wówczas w zatrudnieniu, jej chorobowa absencja może utrudniać prawidłowe zorganizowanie pracy w zakładzie i skłaniać pracodawcę do podjęcia decyzji o zwolnieniu pracownika. Mimo że temu ostatniemu przysługuje ochrona zatrudnienia, w niektórych przypadkach możliwe jest rozwiązanie z nim umowy również w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Czy od wartości pakietu rekreacyjnego należy pobrać zaliczkę na podatek i składki ZUS?

  Wykupiłem dla pracowników pakiet rekreacyjny obejmujący masaże oraz saunę, który częściowo sfinansowałem ze środków ZFŚS, a częściowo ze środków obrotowych. Czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?
 • Podpisanie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Grand Cru sp. z o.o.

  Zarząd Spółki GoAdvisers SA informuje, iż w dniu 13 października 2010 roku podpisana została umowa ze spółką Grand Cru sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu doradztwa przy pozyskaniu kapitału oraz wprowadzeniu Spółki na rynek NewConnect. Grand Cru sp. z o.o. jest firmą importującą na wyłączność i sprzedającą wina z winnic całego świata. Firma stworzyła markę dobrewina.pl - największą sieć sklepów specjalistycznych sprzedających "Dobre Wina w Dobrej Cenie"
 • Usługi nabywania wierzytelności w celu ich egzekucji nie są zwolnione z VAT

  Wraz z rosnącą liczbą niespłaconych długów rośnie liczba przedsiębiorców, których działalność gospodarcza polega na nabywaniu wierzytelności w celu ich samodzielnej egzekucji. Wierzyciele, którzy sami nie są w stanie zająć się egzekucją swoich należności chętnie korzystają z tego typu usług oferowanych na rynku. Niektórzy podatnicy uważają, że nabywanie wierzytelności jako usługa finansowa jest zwolnione z podatku VAT. Nie potwierdza tego jednak praktyka organów podatkowych.
 • "Rozwód" z dostawcą prądu

  "Rozwód" z dostawcą prądu

  W jaki sposób można zmienić dostawcę energii elektrycznej? Czy takie prawo ma zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą?
 • Kiedy nie płacić składek ZUS od pakietów medycznych?

  Wykupione dla pracowników pakiety świadczeń medycznych, jako nieodpłatne świadczenie, stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy. Przychód ten podlega więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w rezultacie również oskładkowaniu. W niektórych jednak sytuacjach pracodawcy nie muszą od nich naliczać składek ZUS.