sterowanie

Artykuły - Sterowanie (109)

 • Jak zaaranżować nowoczesny balkon?

  Jak zaaranżować nowoczesny balkon?

  Nowoczesna dzielnica. Nowoczesne osiedle. Nowoczesny blok. Nowoczesne mieszkanie. A balkon? Oczywiście, także nowoczesny! Jak sprawić, by stanowił spójną całość ze stylem mieszkania i otoczenia?
 • RedEye - sterowanie domowym sprzętem Audio-Video za pomocą smartfona

  RedEye - sterowanie domowym sprzętem Audio-Video za pomocą smartfona

  RedEye Dock to stacja umożliwiająca kontrolowanie domowego sprzętu RTV za pomocą iPhone'a, iPad'a lub innego smartfona czy tabletu wyposażonego w system Android.
 • Nintendo Wii - konsola dla wszystkich

  Nintendo Wii - konsola dla wszystkich

  Boisko, stok narciarski, parkiet taneczny, stół do ping-ponga i siłownia w jednym. O czym mowa? O konsoli Nintendo Wii, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki gramy. Postanowiliśmy ją sprawdzić.
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2010

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje, że raport za III kwartał 2010 zostanie opublikowany w dniu 08 listopada 2010 roku. Podstawa prawna: § 6 ust.14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Bogusław Łącki - Prezes Zarządu
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA - istotna umowa- badanie sprawozdania

  Zarząd Spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje, że w dniu 05.10.2010r. została zawarta umowa z Firmą Biegłych Rewidentów " Mazur i partnerzy" Sp. z o.o., której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego naszej spółki za lata: 2010,2011,2012. Firma Biegłych Rewidentów " Mazur i partnerzy" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Ryska 1, wpisana jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania spr
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji .

  Zarząd Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. informuje, że w dniu 24.09.2010 został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta: 1) 513 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda, 2) 72.092 akcji zwykłych na okaziciela serii C druga transza o wartości nominalnej 10 gr każda. Pro
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ISTOTNA UMOWA

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20.09.2010 podpisanej umowy z Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu ul. Montażowa 2 na realizację zadania: " Wykonanie kompletnych prac w zakresie systemu i AKPiA dla inwestycji pn: "Rozbudowa układu ciepłowniczego o układ akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Białystok S.A." Z uwagi na klauzulę poufności zawartą w umowie podajemy przybliżone dane: Termin k
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu.

  Zarząd Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. informuje, że w dniu 17.09.2010 został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta: 1) 513 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda, 2) 72.092 akcji zwykłych na okaziciela serii C druga transza o wartości nominalnej 10 gr każda. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załączni
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje o zawarciu, w dniu 26.08.2010, istotnej umowy z VATTENFALL HEAT POLAND S.A. ul. Modlińska 15 Warszawa na realizację zadania: " Wykonanie modernizacji istniejącej rozdzielni ..., wykonanie nowych instalacji elektrycznych i AKPiA wraz z dostosowaniem systemu sterowania nowych urządzeń transportowych na placu węglowym .... w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie." Z uwagi na klauzulę poufności zawartą w umowie podaj
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - RAPORT ZA ii KWARTAŁ 2010

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za II kwartał 2010 r. W załączeniu: raport za II kwartał; bilans aktywa na dzień 30.06.2010, bilans pasywa na dzień 30.06.2010, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 - 30.06.2010. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: