sprzedaż energii

Artykuły - Sprzedaż energii (87)

 • "DGP: Wojna URE z oszustwami

  "DGP: Wojna URE z oszustwami

  URE proponuje możliwość cofnięcia koncesji w razie oszustw przy bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej, a w przypadku gazu zakaz sprzedaży bezpośredniej - czytamy w "Gazecie Prawnej".
 • Grupa Energa podsumowała bardzo udany 2017 rok

  Wyższa produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Wyższe przychody, zysk netto i wynik EBITDA. W 2017 roku Energa w warunkach bardzo silnej konkurencji osiągnęła lepsze wyniki we wszystkich liniach biznesowych.
 • Rozszerzenie powództwa wzajemnego przeciwko PKP Energetyka S.A. dotyczącego zapłaty kary umownej w związku z niewykonywaniem przez PKP Energetyka S.A. zobowiązań umownych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej w 2017r.

  Raport bieżący nr 2/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka lub FITEN) – w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2017 z dnia 20.01.2017 r., w którym Spółka informowała iż w związku z niewykonywaniem przez PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PKPE) na rzecz Spółki sprzedaży energii elektrycznej oraz innych usług w oparciu o umowę ramową sprzedaży energii elekt
 • Naliczenie przez Spółkę kary umownej w związku z niewykonywaniem przez PKP Energetyka S.A. zobowiązań umownych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej

  Raport bieżący nr 1/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka lub FITEN) niniejszym informuje, iż w związku z niewykonywaniem przez PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PKPE) na rzecz Spółki sprzedaży energii elektrycznej oraz innych usług w oparciu o umowę ramową sprzedaży energii elektrycznej nr ES/7434/ES6/o/2014 zawartą w dniu 9 lipca 2014 roku oraz zawarte na
 • Zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej

  Raport bieżący nr 29/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd SCO-PAK SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku został podpisany Aneks do umowy nr 151/11/2014 z dnia 28.11.2014r.na sprzedaż energii elektrycznej. Umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta z Energa-Obrót SA z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z zapisami powyższego aneksu Umowa została zawarta na czas określony, na okres od 01.01.201
 • Estońska spółka Enefit chce rozpocząć w Polsce sprzedaż energii elektrycznej

  Estońska spółka Enefit chce rozpocząć w Polsce sprzedaż energii elektrycznej

  Spółka Enefit, należąca w 100 proc. do estońskiego koncernu Eesti Energia z siedzibą w Tallinie, największego przedsiębiorstwa energetycznego w krajach bałtyckich, jeszcze w tym roku chce rozpocząć w Polsce sprzedaż prądu, a w drugim kwartale przyszłego roku także gazu. Jak zaznacza Maciej Kowalski, członek zarządu w spółce, firma szczególnie zainteresowana jest smart meteringiem, czyli dokładnym szacowaniem poboru oraz stosowaniem cen uzależnionych od momentu, kiedy ma miejsce konsumpcja.
 • TAURON wygrał przetarg Polskich Sieci Elektroenergetycznych

  TAURON Polska Energia zawarł z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2017 roku. Wartość kontraktu wyniesie ok. 283 mln zł.
 • Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej.

  Zarząd Future A S.A. (dalej: Spółka) informuje, że otrzymał od spółki zależnej Eko-Wiking Energia Sp. z o.o. (dalej: „Eko-Wiking Energia”) informację o wpływie obustronnie podpisanej umowy z dnia 02.02.2016 r. z Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku, na sprzedaż energii elektrycznej. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Eko-Wiking Energia uruchomiła w dniu 10.02.2016 r. elektrownię wiatrową ‘’Barzowice’’ o mocy 1,5 MW i tym samym rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej. Spółka zakłada mie
 • Wniesienie przez FITEN S.A. powództwa przeciwko PKP Energetyka S.A. dotyczącego ramowej umowy sprzedaży energii elektrycznej

  Zarząd FITEN S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka lub FITEN) – w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 33/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 35/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku – niniejszym informuje, iż w dniu 13 stycznia 2016 roku Spółka wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, z pozwem (dalej: Pozew) o ustalenie, iż pomiędzy FITEN a PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PKPE) nadal obowiązuje umowa ramowa sprzedaży energ
 • Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla sprzedaży energii elektrycznej

  Raport bieżący nr 62/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") na okres do 31 grudnia 2016 r. dla spółki TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G (przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z wyłączeniem