sprzedaż auta

Artykuły - Sprzedaż auta (19)

 • Sprzedaż środka trwałego będącego autem osobowym

  Sprzedaż środka trwałego będącego autem osobowym

  Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej powstają nie tylko w wyniku sprzedaży towarów i usług. Generuje je szereg innych zdarzeń gospodarczych, w tym m.in. odpłatne zbycie środków trwałych. Do końca 2018 r. zarówno ustawa o pdof, jak i ustawa o pdop nie zawierały odrębnych uregulowań dla rozliczania dochodu lub straty z takiej transakcji w odniesieniu do samochodów osobowych. Natomiast od 1 stycznia br. rozliczenie odpłatnego zbycia tych składników majątku następuje w sposób szczególny w stosunku do innych środków trwałych.
 • Sprzedajesz auto z wadą, o której nie wiesz? Twój portfel może to boleśnie odczuć

  Sprzedajesz auto z wadą, o której nie wiesz? Twój portfel może to boleśnie odczuć

  Dochodzeniu roszczeń przez kupujących sprzyjają przepisy i kolejne wyroki w polskich sądach. Sędziowie coraz częściej orzekają, że odpowiedzialność sprzedającego jest niezależna od jego winy i wiedzy. Nie ma więc znaczenia, czy ktoś ukrył np. zbyt duże spalanie oleju bądź faktycznie nie miał pojęcia o tym problemie.
 • Ustalanie dochodu ze zbycia samochodu rozliczanego "kilometrówką" - odpowiedź resortu finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

  Ustalanie dochodu ze zbycia samochodu rozliczanego "kilometrówką" - odpowiedź resortu finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

  W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 15 z 2017 r., w artykule pt. "Przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego "kilometrówką" to przychód z działalności gospodarczej" przedstawiliśmy odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej na nasze pytanie dotyczące przyporządkowania do właściwego źródła przychodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego w kosztach firmy osoby fizycznej w ramach kilometrówki.
 • Sprzedaż auta po zaniżonej cenie: Doświadczenie życiowe ważniejsze niż faktura

  Sprzedaż auta po zaniżonej cenie: Doświadczenie życiowe ważniejsze niż faktura

  Podatnik może sprzedać samochód po zaniżonej cenie, ale VAT powinien zapłacić od wartości rynkowej - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Ceny miedzi spadają, bo sprzedaż aut w Chinach spowalnia

  - Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają, bo sprzedaż aut w Chinach spowalnia - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 8.555,00 USD za tonę, po spadku o 0,3 proc.
 • Dzień bez samochodu: sprzedaj auto i zarób na podatku

  Dzień bez samochodu: sprzedaj auto i zarób na podatku

  Kupując samochód osobowy na firmę masz szansę rozliczyć w kosztach podatkowych - mimo prawnych ograniczeń - wszystkie związane z tym wydatki. Są na to różne sposoby: podpisanie umowy leasingu, obniżenie stawek amortyzacji czy sprzedaż auta przed upływem roku.
 • JP Morgan: Niższa sprzedaż aut w Europie

  Coraz wyraźniej rozchodzi się trend rosnącej produkcji przemysłu samochodowego w regionie Europy Centralnej i spadającej sprzedaży aut w Europie Zachodniej - zauważa w komentarzu nt. rynków wschodzących JP Morgan. Może być to sygnał ostrzegający przed spowolnieniem gospodarczym.
 • Ubezpieczenie OC po sprzedaży auta

  Ubezpieczenie OC po sprzedaży auta

  Zbycie pojazdu na rynku wtórnym skutkuje przejściem praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia OC na nabywcę. Może on jednak wypowiedzieć polisę w ciągu pierwszych 30 dni. Od tej decyzji zależy to, czy poprzedni właściciel pojazdu, który kupił obowiązkową polisę, będzie mógł wnosić do ubezpieczyciela o częściowy zwrot składki.
 • Sprzedaż auta wykorzystywanego w działalności

  Kwota ze sprzedaży samochodu wykorzystywanego uprzednio w działalności gospodarczej stanowi przychód z tej działalności. Jest tak, gdy przedmiotem zbycia jest pojazd będący środkiem trwałym lub auto niezaliczone do środków trwałych z uwagi na zamierzony okres jego używania krótszy niż rok. Do innego źródła należy natomiast kwalifikować przychód z odpłatnego zbycia prywatnego samochodu przedsiębiorcy wykorzystywanego do celów służbowych.
 • Wrześniowy rekord sprzedaży aut

  Wrześniowy rekord sprzedaży aut

  "Puls Biznesu" dotarł do nieoficjalnych danych, dotyczących sprzedaży nowych aut. We wrześniu z salonów dilerskich wyjechało 24,96 tys. samochodów osobowych.