praca - śmierć

Artykuły - śmierć (5)

 • Śmierć pracodawcy - co dalej z umową o pracę

  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w razie śmierci pracodawcy umowy o pracę wygasają, chyba że pracodawca prowadził zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym (jako wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zatrudniającą pracowników), a zakład ten został przejęty w sposób określony w art. 23 (1) k.p. Wówczas pracownicy zatrudnieni w tym zakładzie stają się pracownikami nowego pracodawcy.
 • Śmiercionośna praca

  Śmiercionośna praca

  Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization), średnio co 15 sekund praca zabija jedną osobę. Każdego roku na świecie w wyniku wypadków ginie 321 000 pracowników, a ponad 2 000 000 umiera z powodu chorób zawodowych. Wbrew powszechnej opinii, problem ten nie dotyka tylko krajów ubogich, w których praca często wykonywana jest w ciężkich warunkach...
 • Odprawa po zmarłym pracowniku - co należy się rodzinie?

  Odprawa po zmarłym pracowniku - co należy się rodzinie?

  Odprawa pośmiertna przysługuje w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy bądź też w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby (art. 93 K.p.). O tym, w jakich sytuacjach i komu przysługują takie świadczenia, opowiada ekspert - Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers.
 • Wygaśnięcie umowy o pracę tylko w niektórych przypadkach

  Śmierć pracodawcy lub pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że w miejsce pracodawcy wejdzie jego następca prawny. Inne sytuacje, w których następuje wygaśnięcie umowy są ściśle określone przez przepisy prawne, a wygaśnięcie umowy następuje niezależnie od woli stron stosunku pracy.
 • Wypadek przy pracy wymaga niezwłocznego działania

  Wypadek pracownika podczas wykonywania pracy wymaga od pracodawcy podjęcia natychmiastowego działania, zgodnie z procedurą powypadkową określoną przez przepisy prawa pracy.