Biznes - Sławomir Szmal

Synonimy:
"Kasa", Szmal
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Sławomir Szmal (8)

 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 66/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd BUMECH S.A. informuje, że w dniu 22.07.2010 roku otrzymał od Pana Mirosława Szmala - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BUMECH S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publiczny
 • Zbycie akcji PE Elkop SA przez podmioty wchodzące w skład porozumienia akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 9/2010Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomośći , że w dniu 10 marca 2010 roku otrzymał od podmiotów wchodzących w skład porozumienia akcjonariuszy zawiadomienie o następujęcej treści : Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 17/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd BUMECH S.A. informuje, że w dniu 03.03.2010 roku otrzymał od Pana Mirosława Szmala - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BUMECH S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 104/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd BUMECH S.A., informuje o odwołaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 24 września 2009 roku (NWZA) z funkcji członka Rady Nadzorczej Panów: Edwarda Długaja (Długaj), Adama Konopkę (Konopka) oraz Henryka Dźwigoła (Dźwigoł). Jednocześnie NWZA powołało na członków Rady Nadzorczej Emitenta Panią Ewelinę Kwiatkowską (Kwiatkowska) oraz Panów: Adama Konopkę
 • Nabycie znacznego pakietu akcji i przekroczenie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  Raport bieżący nr 12/2009Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd PE ELKOP S.A. otrzymał w dniu 03 lutego 2009 r. zawiadomienie , że firma BUMECH SA z siedzibą w Tychach wraz z Panami: Mirosław Szmal, Edward Długaj oraz Zygmunt Kosmała zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji PE Elkop SA oraz , że udział porozumienia akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na WZA ELKOP SA uległ zwiększeniu do poziomu ponad 5% . Zmiana udzi
 • Znaczne pakiety akcji

  Raport bieżący nr 13/2009Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd BUMECH S.A. informuje, że w dniu 27.01.2009 roku otrzymał od Pana Mirosława Szmala - Prezesa Zarządu BUMECH S.A., zawiadomienie, w którym Pan Mirosław Szmal informuje, że jego udział w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A. uległ zmniejszeniu do poziomu 28,04 %. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z powzięciem w dniu 23.01.2009 informacji o zare
 • Prospekt Bumechu w KNF

  Działająca w branży maszynowej spółka Bumech złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Oferującym akcje będzie Dom Maklerski IDMSA.
 • Wielki szmal w drodze...

  Na cztery miesiące przed wprowadzeniem wspólnej waluty w większości państw Unii Europejskiej, pod drogach dwunastu krajów, które przystąpiły do wspólnoty walutowej, przetaczają się największe w historii starego kontynentu transporty forsy.