InteriaTV - składki pracownicze

Filmy - Składki pracownicze (1)

  • Jak bezpieczne będą nasze oszczędności w PPK?

    W trzecim projekcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych rząd wprowadził zapisy gwarantujące prywatność zgromadzonych pieniędzy. Pozwoli to uniknąć sytuacji jaka miała miejsce w przypadku OFE gdy zebrany kapitał uznano za publiczny i przetransferowano do ZUS. Analizę zaproponowanych zmian przygotował ekspert domu maklerskiego Michael/Ström.