składki

Artykuły - Składki (1312)

 • Ponad 4,4 mln wniosków w ZUS z powodu pandemii

  Ponad 4,4 mln wniosków w ZUS z powodu pandemii

  Do tej pory ZUS zwolnił firmy z opłacenia 11,3 mld zł składek i wypłacił 3,2 mld zł jako świadczenie postojowe. W ciągu pięciu miesięcy tego roku przedsiębiorcy wpłacili za siebie i za pracowników 72,9 mld zł składek - o jedną dwudziestą mniej niż przed rokiem. Trudno dokładnie oszacować, jakimi pieniędzmi dysponuje obecnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ wspierany jest przez inne fundusze.
 • ZUS: Nieprecyzyjne kryterium szansą na kolejne postojowe

  ZUS: Nieprecyzyjne kryterium szansą na kolejne postojowe

  Stworzenie szczegółowych warunków ograniczyłoby liczbę osób, które mogłyby skorzystać ponownie ze świadczenia - twierdzi organ rentowy w odpowiedzi na wątpliwości "DGP" i ekspertów.
 • Kiedy zaległości nie pozwalają na ulgę w ZUS

  Kiedy zaległości nie pozwalają na ulgę w ZUS

  Nie wszyscy zadłużeni w ZUS są pozbawieni możliwości skorzystania ze zwolnienia ze składek - przypomina Zakład. Jeśli ktoś ma zaległości, ale tylko za kilka miesięcy, może się ubiegać o tę ulgę.
 • ZUS: Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

  ZUS: Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

  ​Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.
 • ZUS: Będzie można odroczyć składki

  ZUS: Będzie można odroczyć składki

  O możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych będzie można wnioskować do ZUS w ramach uproszczonego wniosku. Przedsiębiorcy oceniają, że to zbyt mała ulga i czekają na pakiet osłonowy.
 • Finowie proponują mniejszy budżet, Polska się nie zgadza

  Finowie proponują mniejszy budżet, Polska się nie zgadza

  Fińska prezydencja w UE testuje poparcie nowego kompromisu w sprawie projektu wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Według ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, nie daje on nadziei na porozumienie, bo jest mniejszy niż projekt KE. Propozycje odchudzenia tradycyjnych polityk UE napotyka duży opór ze strony państw członkowskich Francji, Irlandii, Hiszpanii oraz Polski.
 • Dług przedsiębiorcy przeszkodą w uzyskaniu świadczeń z ZUS

  Dług przedsiębiorcy przeszkodą w uzyskaniu świadczeń z ZUS

  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zazwyczaj podlegają tym samym ubezpieczeniom co pracownicy. Z każdego z nich w razie wystąpienia ryzyka mogą ubiegać się o odpowiednie świadczenia. Przy czym inaczej niż w przypadku pracowników istotną kwestią przy ustalaniu prawa do świadczeń dla przedsiębiorcy jest istnienie długu, w niektórych sytuacjach jakiegokolwiek, a w innych określonego kwotowo na konkretną datę dzienną.
 • Wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia a składki w 2019 r.

  Wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia a składki w 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniesie 4.765 zł. Tak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1185). Kwota tego wynagrodzenia zwiększy w 2019 r. niektóre limity obowiązujące w składkach ZUS.
 • Jak przejść na mały ZUS? Krok po kroku

  Jak przejść na mały ZUS? Krok po kroku

  Już od nowego roku drobni przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki. Ale aby mieć taką możliwość, trzeba uczynić zadość kilku obowiązkom. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, odpowiedzialne za stworzenie przepisów, przygotowało instrukcję.
 • Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

  Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

  Płatnik składek opłaca za zatrudnione osoby m.in. składki na FP i FGŚP. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Może być jednak zwolniony - przez określony czas bądź bezterminowo - z obowiązku ich regulowania do ZUS za niektórych zatrudnionych. Prawo do zwolnienia z ich opłacania przysługuje mu m.in. za osoby powracające z urlopów z tytułu urodzenia dziecka, za zatrudnionych bezrobotnych, a także za osoby mające ukończony odpowiedni wiek.

Filmy - Składki (5)

 • Cztery miesiące na podjęcie decyzji o przekazywaniu środków do OFE lub ZUS-u

  Od dziś można podejmować decyzję o pozostawieniu części składki emerytalnej w otwartych funduszach lub przekazaniu jej do ZUS-u. W przypadku braku decyzji z końcem lipca środki zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci podkreślają, że decyzja ma jednak niewielkie konsekwencje finansowe, bo dotyczy zaledwie ok. 15 proc. składki emerytalnej. Komentuje Krzysztof Nowak, członek zarządu firmy doradczej Mercer Polska.
 • Oskładkowanie umów cywilnoprawnych może uderzyć w studentów

  Pracodawcy nie będą zatrudniać nowych osób, a dokładać obowiązków już zatrudnionym pracownikom – taki może być efekt oskładkowania umów cywilnoprawnych. Równie niekorzystne dla rynku pracy może być zwiększenie szarej strefy. Na proponowanych przez rząd zmianach mogą też stracić studenci, którzy zwykle dorabiają, pracując na umowy o dzieło lub umowy-zlecenia. Mówi Agnieszka Engel z Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.
 • Niższa składka na ZUS i zdrowotna? Co na to minister pracy?

  Czy obciążenie, jakie polscy przedsiębiorcy ponoszą z tytułu obowiązkowej składki na ZUS i zdrowotnej, nie jest przypadkiem zbyt duże? Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że warunki dla przedsiębiorców w Polsce i tak są preferencyjne. Ma jednak pewne pomysły, jak ułatwić im życie...
 • W tym roku firmy zapłacą więcej na ZUS

  Rosną składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podwyżka wynosi miesięcznie około 4,6 proc. w stosunku do 2012 r. To efekt wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2012 r. i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej. Przedsiębiorcy będą musieli zapłacić tytułem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne o około 550 zł rocznie więcej niż dotychczas. Komentuje Agata Szymborska-Sutton z firmy doradczej Tax Care.