SITE

Synonimy:
STE,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - SITE (77)

 • Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

  Zarząd Mobile Factory S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:Raport kwartalny IQ 2012.pdf rozmiar: rozmiar: 241.1 kBOsoby reprezentujące sp
 • Korekta Programu Inwestycyjnego na 2012 r.

  Raport bieżący Korekta Programu Inwestycyjnego na 2012 r. Zarząd ALKAL S.A. informuje, że w związku z brakiem realizacji kluczowego założenia programu inwestycyjnego na 2012 r. przedstawionego w raporcie bieżącym nr 21/2011, dotyczącego pozyskania środków finansowych z prywatnej emisji akcji do finansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego, dokonuje korekty Programu Inwestycyjnego na 2012 r. Korygowany Program Inwestycyjny na 2012 r. zakładał: a) Budowę i
 • Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

  Zarząd Spółki GALVO S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ObrotuZałączniki:Galvo_raport_1Q_2012 (1).pdf rozmiar: rozmiar: 730.2 kBOsoby reprezentujące spółkę:Ryszard Szczepaniak - Prezes Zarządu
 • Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012 roku

  Zarząd Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnet Załączniki:Raport kwartalny_201
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

  Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:raport-site-I-kwartal-2012.pdf rozmiar: rozmiar: 437.2
 • Raport roczny Site S.A. za rok 2011

  Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2011. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:raport_roczny_Site_SA_2011.pdf rozmiar: rozmiar: 2224.1 kB
 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok

  Zarząd Spółki Site S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Olsztynie informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok. Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent podał w raporcie bieżącym EBI nr 2/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku, iż raport roczny zostanie opublikowany w dniu 14 czerwca 2012 roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2011 rok został wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2012 r
 • Spłata obligacji serii F przez Spółkę Zależną

  Zarząd Widok Energia S.A. ("Emitent") informuje, że Spółka Zależna Emitenta - Widok Energia Sp. z o.o. - dokonała wykupu 870 (słownie: osiemset siedemdziesięciu) niezabezpieczonych, jednorocznych, odsetkowych obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości nominalnej 870.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) wraz z odsetkami w dacie wykupu przypadającej na dzień 23-01-2012 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Syste
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

  Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie podaje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2011 r. - 14 lutego 2012 roku - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 r. - 15 maja 2012 roku - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 r. - 14 sierpnia 2012 roku - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 r. - 14 listopada 2012 roku - raport okresowy roczny za 2011 r. - 14 czerwca 2012 roku
 • Stan prac na Inwestycji pn. Stacja Kontroli Pojazdów w Mirosławcu.

  W nawiązaniu do raportu nr 17/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r., Zarząd Formuła8 SA informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał dokumenty świadczace o zakończeniu prac przez Energetykę Wałcz na przedmiotowej Inwestycji, co umożliwia Emitentowi wystapienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałczu celem odbioru technicznego Inwestycji. Osoby reprezentujące spółkę:Dariusz Wiśniewski - Prezes Zarządu