rynek rolny

Artykuły - Rynek rolny (56)

 • Izba Zbożowo-Paszowa: Rolnicy nie chcą sprzedawać zbóż

  Izba Zbożowo-Paszowa: Rolnicy nie chcą sprzedawać zbóż

  Polscy rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą zboża, na rynku w dalszym ciągu występują spore rozbieżności między cenami żądanymi przez rolników, a cenami oferowanymi przez kupujących - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Ceny zbóż na rynku wewnętrznym kształtują się obecnie powyżej parytetu eksportowego.
 • Ardanowski - od stycznia zapisy do giełdy towarowej

  Ardanowski - od stycznia zapisy do giełdy towarowej

  W marcu przyszłego roku ma ruszyć pilotaż projektu "Platforma Żywnościowa", który zakłada stworzenie towarowej giełdy produktów rolnych. Minister powiedział, że Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR), realizuje końcowy etap tego projektu. "Mam informacje, że to idzie dobrze" - zapowiedział Ardanowski.
 • Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Raport bieżący nr 15/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 4/2017 oraz 12/2017 dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 (Podprogram) organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego (Agencja), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. powzi
 • Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego.

  Raport bieżący nr 33/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweSpółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tym podmiocie) zawiadomiła, iż powzięła informację o zawarciu w trybie korespondencyjnym umowy znaczącej z Agencją Rynku Rolnego. Makarony Polskie SA informowała wcześniej o wygraniu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. czę
 • Informacja Agencji Rynku Rolnego o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych

  Raport bieżący nr 12/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w którym wskazano, że z informacji przedstawionej oferentom obecnym podczas otwarcia ofert w ramach przetargu organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego na dostawy artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wynikało, iż PAMAPOL S.A. (Emitent) złożył najkorzystniejszą ofertę cenową na dos
 • Informacja o wygraniu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego

  Raport bieżący nr 26/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweMakarony Polskie SA informuje, że spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim (Makarony Polskie SA posiada w tej spółce 100% udziałów) zawiadomiła o wygraniu części przetargu na dostawę artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich, organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego (dalej: ARR) w ramach Programu Operacyjnego Po
 • Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego

  Raport bieżący nr 4/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że z informacji przedstawionej oferentom obecnym podczas otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 (Przetarg) organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie wynika, iż Emitent zło
 • Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego na świadczenie usług tłumaczeniowych

  Raport bieżący nr 14/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2017 r. Spółka, zawarła z Agencją Rynku Rolnego ("ARR") umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajmu sprzętu do obsługi tłumaczeń ustnych. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 15 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania ś
 • Jurgiel: Program rynków rolnych do konsultacji

  Jurgiel: Program rynków rolnych do konsultacji

  Program rozwoju rynków rolnych w Polsce do 2020 r. dziś trafi do konsultacji społecznych - poinformował szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Dzięki programowi ma zwiększyć się konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku UE, mają wzrosnąć dochody rolników.
 • Zawarcie umów z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Raport bieżący nr 18/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 11/2016 oraz 15/2016 dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 (Podprogram) organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego (Agencja), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 lipca 2016 r. został

Filmy - Rynek rolny (1)

 • Ceny zbóż zmieniają się w wyjątkowym tempie

  Na rynku zbóż ceny zmieniają się wyjątkowo szybko. Dotyczy to zwłaszcza pszenicy, kukurydzy i soi. Ta zmienność wywołała podwyższone zainteresowanie inwestorów. Po I kw. bardzo spadły ceny pszenicy, co było związane ze wzrostem zapasów. Jednak sytuacja może się bardzo zmienić, bo powodzie w USA spowodowały, że w tym stanie, w którym produkowane są największe ilości tego zboża duża część zapasów uległa zniszczeniu.