Biznes - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Artykuły - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (53)

 • PIT-28, czyli zeznanie z najkrótszym terminem do złożenia

  PIT-28, czyli zeznanie z najkrótszym terminem do złożenia

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w której korzystają z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, składają roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego następującego po roku podatkowym, którego zeznanie to dotyczy. Ponieważ 28 lutego w 2021 r. przypada w niedzielę, to termin na złożenie PIT-28 za 2020 r. ulega przesunięciu na poniedziałek 1 marca 2021 r.
 • Przy wielu zawodach ryczałt bardziej się opłaci

  Przy wielu zawodach ryczałt bardziej się opłaci

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie najbardziej korzystny dla osób, które będą mogły wybrać stawkę 8,5 proc. lub niższą. Pozostałych może skusić obniżką w stosunku do tegorocznego poziomu opodatkowania.
 • Zapłata podatku w ryczałcie ewidencjonowanym

  Zapłata podatku w ryczałcie ewidencjonowanym

  Podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym należny zryczałtowany podatek dochodowy zobowiązani są obliczać samodzielnie i bez wezwania wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego. Zasadniczo wywiązują się z tej powinności w systemie wpłat miesięcznych. Jeżeli jednak spełnią ustawowo określone warunki, wówczas mogą zmniejszyć częstotliwość ich dokonywania i regulować ten podatek co kwartał.
 • Wyrok NSA w sprawie służbowych samochodów

  Wyrok NSA w sprawie służbowych samochodów

  Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Co ważne - korzystny dla zatrudnionych. Sąd potwierdził, że zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego auta obejmuje też paliwo.
 • Wzrost stawki ryczałtowej nie zachwieje rynkiem mieszkaniowym

  Wzrost stawki ryczałtowej nie zachwieje rynkiem mieszkaniowym

  Wraz z 1 stycznia 2018 r. zwiększona została stawka ryczałtowa podatku od przychodów z czynszu najmu. Dotychczas przepisy zobowiązywały do zapłaty 8,5 proc. przychodów bez względu na wielkość przychodów, a obecnie stawka ta obowiązuje do kwoty 100 tys. zł, natomiast powyżej tej kwoty obowiązuje stawka 12,5 proc.
 • Karta podatkowa, czyli podatek w stałych kwotach

  Karta podatkowa, czyli podatek w stałych kwotach

  Karta podatkowa stanowi zryczałtowaną, najprostszą formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Podatnik, który zdecyduje się ją stosować, zwolniony jest z szeregu obowiązków przewidzianych dla innych form opodatkowania, w tym prowadzenia ksiąg i składania zeznań, jak również wpłat zaliczek na podatek dochodowy.
 • Dodatki za pracę w nocy w 2018 r.

  Dodatki za pracę w nocy w 2018 r.

  Za czas pracy w porze nocnej ustalonej u danego pracodawcy pracownikowi przysługuje dodatek. Należny jest on za każdą godzinę takiej pracy, bez względu na to, czy jest ona wykonywana stale czy okazjonalnie. W określonych sytuacjach dodatek nocny może być zastąpiony ryczałtem. Jest on ustalany w oparciu o wynagrodzenie minimalne.
 • Resort finansów szykuje zmiany w najmie. Ryczałtowcy przejdą do szarej strefy?

  Resort finansów szykuje zmiany w najmie. Ryczałtowcy przejdą do szarej strefy?

  Resort finansów szykuje zmiany w najmie. Osoby, które z najmu prywatnego uzyskają powyżej 100 tys. zł i płacą 8,5-proc. ryczałt, nie będą skore do płacenia więcej. Mogą więc zaniżać lub ukrywać dochody
 • Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów z tytułu podróży służbowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

  Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów z tytułu podróży służbowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

  Wydatki udokumentowane fakturą bądź rachunkiem przelicza się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury/rachunku. Natomiast wydatki nieudokumentowane fakturą/rachunkiem (w tym diety i ryczałty) przelicza się przy zastosowaniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji przez pracownika.
 • Podwyższenie limitów dla przedsiębiorców na ryczałcie ewidencjonowanym oraz prowadzących podatkowe księgi

  Podwyższenie limitów dla przedsiębiorców na ryczałcie ewidencjonowanym oraz prowadzących podatkowe księgi

  Sejm uchwalił ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - zwaną dalej ustawą nowelizującą. Ustawa ta, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r. Od tego też dnia, zgodnie z założeniami, obowiązują nowe limity, o których mowa w dalszej części opracowania.