rudy metali

Artykuły - Rudy metali (2)

  • ​Innowacyjna technologia stworzona przez Polaków

    ​Innowacyjna technologia stworzona przez Polaków

    Uniwersalny proces przerobu kopalin to szansa na uniezależnienie się od chińskiego monopolu na metale ziem rzadkich i jednocześnie wsparcie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, w której cały materiał odpadowy jest ponownie wykorzystywany.
  • Rozpoczęcie rozmów w zakresie projektu wydobycia rud metali nieżelaznych

    Zarząd spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Spółka rozpoczęła rozmowy na temat zaangażowania w projekt mający na celu wydobycie rud metali nieżelaznych. W ocenie Emitenta prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia rozmów jest znaczące, w związku z czym rozpoczęte zostały także rozmowy na temat pozyskania finansowania dla tego przedsięwzięcia. O dalszych krokach Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących. Za