rok 2020

Artykuły - Rok 2020 (28)

 • Podsumowanie 2019 roku. Co przyniesie rok 2020?

  Podsumowanie 2019 roku. Co przyniesie rok 2020?

  Rok 2019 był bardzo zróżnicowany pod wieloma względami. Mieliśmy do czynienia z trudnym środowiskiem makroekonomicznym. Minione 12 miesięcy było trudnym czasem dla gospodarki Niemiec - głównego partnera handlowego Polski. Z drugiej strony, Unia Europejska cały czas przygotowywała się do brexitu - który finalnie jednak nie nastąpił.
 • Podsumowanie 2019 r. i prognozy na 2020 rok

  Podsumowanie 2019 r. i prognozy na 2020 rok

  Rok 2019 przyniósł szereg zaskoczeń w porównaniu do prognoz, które można było stawiać pod koniec 2018 roku. Przypomnijmy, że koniec roku 2018 był okresem silnych spadków na niemal wszystkich rynkach, co również wpływało na stawiane tezy i oceny. Należy jednak przeanalizować prognozy inwestycyjne na 2019 rok, by móc zweryfikować ich słuszność, i na tej podstawie spróbować przewidzieć, co przyniesie na rynkach rok 2020.
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

  Raport bieżący nr 18/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd MM Conferences S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 14.02.2020 – raport kwartalny za IV kw. 2019 29.05.2020 – raport roczny za 2019 15.05.2020 – raport kwartalny za I kw. 2020 14.08.2020 – raport kwartalny za II kw. 2020 13.11.2020 – raport kwartalny za III kw. 2020.
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

  Zarząd MM Conferences S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 14.02.2020 – raport kwartalny za IV kw. 2019 29.05.2020 – raport roczny za 2019 15.05.2020 – raport kwartalny za I kw. 2020 14.08.2020 – raport kwartalny za II kw. 2020 13.11.2020 – raport kwartalny za III kw. 2020. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informac
 • uchwalenie budżetu na rok 2020

  Raport bieżący nr 3/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowePrezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Rada m.st. Warszawy uchwaliła budżet na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2020-2050. Budżet na rok 2020: I. Dochody ogółem 19.290,47 mln zł II. Wydatki ogółem 21.383,44 mln zł w tym: bieżące 18.279,35 mln zł majątkowe 3.104,09 mln zł
 • Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego

  Raport bieżący nr 17/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym uchwałą określiła cele jednostkowe na rok 2020 dla uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020 (dalej: "Program”). Osiągnięcie celów jednostkowych warunkuje przyznanie uczestnikom Programu uprawnień wynikających z Programu. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczeg
 • Senacka komisja za podwyżką akcyzy o 3 proc., a nie o 10 proc.

  Senacka komisja za podwyżką akcyzy o 3 proc., a nie o 10 proc.

  Senacka komisja budżetu i finansów publicznych zaproponowała poprawkę, aby akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe wzrosła w roku 2020 o 3 proc., a nie o 10 proc., jak w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy.
 • Rok 2020 w samorządach pod znakiem cięć i podwyżek

  Rok 2020 w samorządach pod znakiem cięć i podwyżek

  Prace nad projektami przyszłorocznych planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego włodarze oceniają jako najtrudniejsze od niemal dekady. Konieczność poszukiwania oszczędności, zwłaszcza w małych gminach, może odbić się na inwestycjach.
 • Badanie UBS Investor Watch

  Badanie UBS Investor Watch

  Według badania UBS Investor Watch, zamożni inwestorzy są ostrożni, jeżeli chodzi o rok 2020, ale optymistyczni, jeżeli chodzi o nadchodzącą dekadę. Ponad 80 proc. respondentów jest zainteresowanych, aby ukierunkować swoje portfele na długoterminowe megatrendy.
 • Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020.

  Raport bieżący nr 70/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29.10.2019 roku otrzymał potwierdzenie od Grupy LOTOS S.A. ("GL S.A.”, "Sprzedający”) o uznaniu za najkorzystniejszą złożoną przez Spółkę ofertę na zakup od GL S.A. produktów parafinowych w roku 2020 w ramach prowadzonego przez GL S.A. postępowania na sprzedaż produktów parafinowych w 20

Filmy - Rok 2020 (1)