'Replika'

Artykuły - 'Replika' (2)

  • "Replika". Podziemne pismo konserwatywno-liberalne

    "Replika". Podziemne pismo konserwatywno-liberalne

    Po wprowadzeniu stanu wojennego, oprócz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, powstało wiele konspiracyjnych organizacji i grup politycznych, prezentujących własną myśl polityczną. W refleksji nad kierunkami działania oraz kształtem przyszłej niepodległej Rzeczpospolitej, myśl ekonomiczna stanowiła nieco mniej znaczący nurt. Niemniej sukcesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pod rządami Ronalda Reagana i Margaret Thatcher stanowiły inspirację dla wielu niezależnych działaczy. W podziemnej opozycji wyodrębnił się nurt, który można określić jako konserwatywno-liberalny.
  • Mennica wyprodukowała replikę najdroższej polskiej monety

    Mennica wyprodukowała replikę najdroższej polskiej monety

    - Replika złotej moneta o wartości 100 dukatów, emitowanej za czasów Zygmunta III Wazy została wybita we wtorek w Mennicy Polskiej. To najwyżej wyceniana polska moneta. W 2008 roku jeden z nielicznych zachowanych oryginałów sprzedano w Nowym Jorku za 1,4 mln zł.