renta

Artykuły - Renta (74)

 • Kompletowanie dokumentacji o rentę dla pracownika

  Kompletowanie dokumentacji o rentę dla pracownika

  Pracownicy niezdolni do pracy zazwyczaj w pierwszej kolejności korzystają ze świadczeń krótkoterminowych, do których zaliczają się zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Gdy w przypadku zbliżającego się upływu okresu, za który wymienione świadczenie/a przysługuje/ą, a pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, wówczas konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W procesie dotyczącym złożenia wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją o to świadczenie niebagatelną rolę odgrywa pracodawca takiego pracownika.
 • Budżet zaoszczędzi 450 mln zł na waloryzacji rent i emerytur

  Budżet zaoszczędzi 450 mln zł na waloryzacji rent i emerytur

  Wskaźnik waloryzacji wyniesie 2,86 proc., wcześniej rząd szacował go na 3,26. Wszystko przez niższą od oczekiwanej inflację. Niższy wskaźnik przełoży się na mniejsze wydatki z budżetu na podwyżki.
 • W lutym 2018 r. wzrosły renty i emerytury

  Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w lutym br. była o 3,1 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2 tys. 164 zł 70 gr - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.
 • Milion Polaków pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ich liczba z roku na rok spada

  Milion Polaków pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ich liczba z roku na rok spada

  ​Osoby, które straciły zdolność do pracy, mogą liczyć na rentę. Pobiera ją prawie milion Polaków. - Niepełnosprawność i niezdolność do pracy to dwie różne kwestie i nie każdy niepełnosprawny jest niezdolny do pracy - podkreśla Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS. Choroba nie musi oznaczać końca życia zawodowego.
 • Senat przeciw zmianom w ustawie o rencie socjalnej

  Senat przeciw zmianom w ustawie o rencie socjalnej

  Senat odrzucił projekt ustawy, który miał pozwolić osobom pobierającym rentę socjalną na uzyskiwanie miesięcznych przychodów do wysokości 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy zachowaniu prawa do pomniejszonej renty.
 • Niepełnosprawny stracił rentę: RPO prosi o zmianę prawa

  Niepełnosprawny stracił rentę: RPO prosi o zmianę prawa

  Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Senatu o inicjatywę ustawodawczą dot. osób z niepełnosprawnością, które z dnia na dzień utraciły prawo do otrzymywania renty. Sprawą zajmie się senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 • Podwyżki będą takie, że renciści i emeryci ich nie zauważą

  Podwyżki będą takie, że renciści i emeryci ich nie zauważą

  W 2017 r. renty i emerytury zostaną podniesione tylko o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku 2016. Podstawą do takich ustaleń jest rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1097). - Rząd nie miał innego wyjścia, jak ogłosić rozporządzenie z zaproponowaną przez siebie wielkością. W czasie prac Rady Dialogu Społecznego nie przyjął sugestii trzech central związkowych, żeby było to 50, a nie 20 proc. - wyjaśnia Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.
 • Koszt waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku to 1,68 mld zł

  Koszt waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku to 1,68 mld zł

  Koszt waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku to 1,68 mld zł - wynika z rozporządzenia przygotowanego przez rząd.
 • ZUS przepuszcza renty przez gęste sito

  ZUS przepuszcza renty przez gęste sito

  ZUS: Tylko niecały procent osób składających odwołania od negatywnych decyzji w sprawie renty dostaje od razu pozytywną decyzję. Reszcie zostaje odwołanie, a potem sąd. Nasze państwo w barbarzyński sposób stara się oszczędzać na rencistach twierdzą eksperci.
 • By dostać rentę nie musisz przebywać w Polsce

  By dostać rentę nie musisz przebywać w Polsce

  Od dziś aby uzyskać rentę socjalną, nie trzeba przebywać na terytorium Polski, a jedynie posiadać tu miejsce zamieszkania. Dziś wchodzą w życie przepisy, realizujące wyrok TK w tej sprawie.

Filmy - Renta (3)

 • Kto dostaje rentę może stracić na zmianie kwoty wolnej od podatku

  Polityka gospodarcza w Polsce jest słabo skoordynowana z polityką społeczną. Podwyższenie kwoty wolnej przyniesie rozczarowanie rencistce, która podejmie pracę na pół etatu.
 • Rentę rodzinną z ZUS pobiera ponad 1,2 mln osób

  Rentę rodzinną pobiera obecnie w Polsce 1,27 mln osób, najczęściej kobiety. W ubiegłym roku ZUS przyznał ponad 42 tys. nowych świadczeń. Na rentę mogą liczyć członkowie rodziny zmarłego, przede wszystkim małżonkowie i dzieci, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo tylko spełniał warunki do ich przyznania. Wysokość renty uzależniona jest od liczby osób, które są uprawnione do jej pobierania i wynosi od 85 do 95 proc. świadczenia, jakie pobierał zmarły. – Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej, oraz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli nie miała ona ustalonego prawa do tych świadczeń, to wystarczy, że spełniała warunki do ich przyznania – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Małgorzata Czerwińska, radca prawny w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
 • Blisko milion Polaków otrzymuje rentę z tytułu niezdolności do pracy

  Na rencie z tytułu niezdolności do pracy przebywa blisko milion Polaków. ZUS przyznaje świadczenia z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a renta może być przyznana na stałe lub czasowo. Warto jednak pamiętać o tym, że nie każdy niepełnosprawny jest niezdolny do pracy. Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne, a choroba nie musi oznaczać końca życia zawodowego. Na czas przekwalifikowania się ZUS przyznaje również renty szkoleniowe.