Muzyka - regulamin konkursu

Artykuły - Regulamin konkursu (1)

  • REGULAMIN KONKURSU "Muzyka na Topie"

    REGULAMIN KONKURSU "Muzyka na Topie" I    Postanowienia ogólne1.    Konkurs pt. ,,Muzyka na Topie" (zwany dalej ,,Konkursem") organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  - 0000416593, NIP - 527-26-44-