raporty pozafinansowe

Artykuły - Raporty pozafinansowe (6)

 • Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie

  Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie

  Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kierownik jednostki zapewnia przygotowanie i przedstawienie tego sprawozdania właściwym organom w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Nowe obowiązki informacyjne firm

  Nowe obowiązki informacyjne firm

  Od przyszłego roku duże firmy muszą sporządzać raporty społeczne. W Polsce ten obowiązek obejmie około 300 przedsiębiorstw.
 • Kary za nieprzekazanie sprawozdania do KRS

  Kary za nieprzekazanie sprawozdania do KRS

  Na spółkach handlowych prowadzących pełną księgowość ciąży obowiązek przekazania do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami. Spółki muszą wywiązać się z tej powinności w terminach określonych przez ustawę o rachunkowości. Przy tym według danych Ministerstwa Sprawiedliwości większość podmiotów składa sprawozdania od maja do września kolejnego roku.
 • Od stycznia nowy obowiązek dla firm

  Od stycznia nowy obowiązek dla firm

  Nowe wymogi sprawozdawczości niefinansowej obejmą w Polsce około 300 firm . Przepisy dyrektywy unijnej zaczną obowiązywać polskie spółki i jednostki zainteresowania publicznego od stycznia 2017 roku.
 • Plzensky Prazdroj zwycięzcą konkursu na najlepsze raporty pozafinansowe

  Plzensky Prazdroj zwycięzcą konkursu na najlepsze raporty pozafinansowe

  Zwycięzcą konkursu Deloitte Central European Sustainability Report Award 2015 jest Plzensky Prazdroj, a. s. Raport zrównoważonego rozwoju czołowego czeskiego koncernu piwowarskiego został uznany za najlepszy spośród 76 raportów zgłoszonych z 7 środkowoeuropejskich rynków.
 • Firmy tracą na zbyt długim przygotowywaniu sprawozdań finansowych

  Firmy tracą na zbyt długim przygotowywaniu sprawozdań finansowych

  Najsprawniej działające spółki w Polsce na sporządzenie informacji finansowej o osiągniętych wynikach potrzebują 4 dni jednak większości podmiotów zajmuje to dużo dłużej. ,

Filmy - Raporty pozafinansowe (1)

 • Od roku obrotowego 2017 duże spółki będą musiały publikować raporty pozafinasowe

  Od roku obrotowego 2017 duże polskie spółki giełdowe, poza tradycyjnymi raportami o wynikach, będą musiały publikować raporty pozafinansowe. Zgodnie z zatwierdzoną we wrześniu przez Radę Unii Europejskiej dyrektywą o rachunkowości, firmy muszą informować także o społecznych, pracowniczych i środowiskowych aspektach swej działalności. Komentuje Robert Sroka, CSR Project Manager w Crido Taxand.