Rainbow Tours SA

Artykuły - Rainbow Tours SA (312)

 • Optymistyczne wieści z Rainbow Tours?

  Optymistyczne wieści z Rainbow Tours?

  Zarząd spółki Rainbow Tours poinformował w komunikacie, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty Lato 2019 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 31 marca 2019 roku wyniosła 168.611 rezerwacji, co oznacza wzrost o 7,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
 • Informacja o przychodach spółki w miesiącu marcu 2016 roku.

  Raport bieżący nr 10/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu marcu 2016 r. wyniosła 44,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 42,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 4,7 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 styczn
 • Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez Rainbow Tours S.A z firmą Travel Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  Raport bieżący nr 9/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweNa podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wraz z późniejszymi zmianami (zwanych dalej: w sprawie i
 • Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez Rainbow Tours S.A. z firmą Enter Air sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 8/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweNa podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wraz z późniejszymi zmianami (zwanych dalej: w spraw
 • Informacja o przychodach spółki w miesiącu lutym 2016 roku.

  Raport bieżący nr 7/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu lutym 2016 r. wyniosła 75,1 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 65,3 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 15,0 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 styczn
 • Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2016 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 29 lutego 2016 roku.

  Raport bieżący nr 6/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty LATO 2016 (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień – październik 2016) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 29 lutego 2016 roku wyniosła 75.468 rezerwacji, co oznacza wzrost o 6,0 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu LATO 2015
 • Informacja o przychodach spółki w miesiącu styczniu 2016 roku.

  Raport bieżący nr 5/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu styczniu 2016 r. wyniosła 68,3 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 64,6 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 5,7 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 s
 • Informacja o przychodach spółki w miesiącu grudniu 2015 roku.

  Raport bieżący nr 4/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu grudniu 2015 r. wyniosła 56,9 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym przychody wyniosły 53,4 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 6,6 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 styc
 • Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2016 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 grudnia 2015 roku.

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty LATO 2016 (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień – październik 2016) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 grudnia 2015 roku wyniosła 44.346 rezerwacji, co oznacza wzrost o 5,2 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu LATO 201
 • Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez Rainbow Tours S.A. z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. z siedzibą w Warszawie .

  Raport bieżący nr 2/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweNa podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wraz z późniejszymi zmianami (zwanych dalej: w sprawie