przesunięcie

Artykuły - Przesunięcie (202)

 • Witold Modzelewski: Kolejne przesunięcie terminu likwidacji deklaracji VAT, czyli tę katastrofę podrzucono już przyszłemu rządowi

  Witold Modzelewski: Kolejne przesunięcie terminu likwidacji deklaracji VAT, czyli tę katastrofę podrzucono już przyszłemu rządowi

  Jak dowiadujemy się (prawie) oficjalnie, resort finansów po raz kolejny przełożył termin najbardziej bezsensownej operacji, prowadzącej do całkowitej destrukcji efektywności fiskalnej podatku od towarów i usług. Idzie oczywiście - według oficjalnej wersji - o "likwidację deklaracji podatkowych":
 • Kowalczyk: Przesunięcie wprowadzenia split payment nie wpłynie na pobór podatków

  Kowalczyk: Przesunięcie wprowadzenia split payment nie wpłynie na pobór podatków

  - Przesunięcie wprowadzenia podzielonej płatności nie wpłynie na wysokość wpływów podatkowych. Nie mamy podzielonej płatności, a wpływy z podatków są znakomite - powiedział w czwartek przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
 • W 2011 r. trzy podwyżki stóp!

  W 2011 r. trzy podwyżki stóp!

  W tym roku Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyżki stóp procentowych trzykrotnie, uważają analitycy.
 • Przesunięcie terminu przekazania raportu za II kwartał 2010 r.

  Zarząd Positive Advisory S.A. informuje, że raport finansowy Spółki za II kwartał 2010 r. zostanie opublikowany w środę 25 sierpnia 2010. Przesunięcie jest spowodowane koniecznością przejęcia przez nowe biuro księgowe, które obsługuje Spółkę od stycznia 2010r. pełnej obsługi Spółki i koniecznością spełnienia wymogów związanych z porównywalnością prezentowanych wyników z analogicznym okresem roku 2009r. Brak obowiązku publikacji raportów za II kwartał (za okres od kwietnia do czerwca) w roku 200
 • Przesunięcie terminu przekazania raportu za II kwartał 2010 r.

  Zarząd Positive Advisory S.A. informuje, że raport finansowy Spółki za II kwartał 2010 r. zostanie opublikowany z opóźnieniem, w dniu 20 sierpnia, w związku z reorganizacją księgowości. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." Osoby reprezentujące spółkę:Monika Reszka - Pr
 • Przesunięcie terminu publikacji raportu kwartalnego

  Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zasadą wyrażoną w pkt. 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect informuje, że opublikowanie w dniu 12 sierpnia 2010 raportu bieżącego informującego o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego z 13 sierpnia na 16 sierpnia 2010 roku nastąpiło z niedopełnieniem obowiązku wynikającego z § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Jednocześnie Zarząd informuje, iż opóźnienie w publikacji raportu bieżąc
 • Przesunięcie terminu zawarcia umowy nabycia 100% udziałów Polab Sp. z o.o.

  Zarząd BioMaxima S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. informuje, że nadal trwają negocjacje warunków ostatecznej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Polab Sp. z o.o. Termin podpisania ostatecznej umowy został przesunięty o 2 tygodnie, umowa zostanie zawarta do dnia 20 sierpnia 2010 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym sy
 • Szacunkowe wyniki za I półrocze 2010 r. - przesunięcie daty publikacji.

  Raport bieżący nr 33/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż termin publikacji szacunkowych wyników za I półrocze 2010 r ulega przesunięciu. Data publikacji zostaje ustalona do dnia 9 sierpnia br. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychMichał Skotnicki - Prezes Zar
 • Przesunięcie terminu zawiązania spółki Lubawa Technologie.

  Raport bieżący nr 46/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd "LUBAWA" S.A. informuje, iż termin założenia Spółki Lubawa Technologie oraz podpisania umowy współpracy wyznaczonym na dzień 2010-06-30 zostanie przesunięty na dzień 2010-08-31. Powodem przesunięcia terminu zawiązania spółki jest pobyt partnerów w przedsięwzięciu poza granicami kraju co uniemożliwia sformalizowanie już ustalonych i wynegocjowanych wszystkich szcze
 • Przesunięcie terminu podpisania umowy inwestycyjnej

  Raport bieżący nr 15/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2010 roku otrzymał podpisane przez Komputronik SA, Karen SA oraz Inwestora porozumienie dotyczące terminu podpisania Umowy Inwestycyjnej, w związku z zawartym w dniu 14 czerwca 2010 roku Listem Intencyjnym (raport bieżący nr 12/2010). Z powodu przedłużających się formalności związanych z transakcją, Strony zgodni

Filmy - Przesunięcie (2)

 • Przesunięcie pogrzebu? "Czekamy"

  - Trwa opracowywanie prognoz, jak będzie wyglądać sytuacja w niedzielę. Jeśli nie będzie możliwości przylotu zagranicznych gości i przetransportowania ciał pary prezydenckiej do Krakowa może to wpłynąć na przebieg uroczystości - powiedział w Kontrwywiadzie RMF FM Jacek Sasin z Kancelarii Prezydenta.
 • "Apeluję o przesunięcie komisji"

  Poseł PiS Zbigniew Ziobro zaapelował w środę po południu o przesunięcie posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich.