przestępstwo

Artykuły - Przestępstwo (187)

Filmy - Przestępstwo (3)

  • Co 10. starsza osoba była ofiarą próby wyłudzenia pieniędzy

    Spośród obecnie 6,4 mln osób, będących w wieku 65 lat i powyżej, aż 10% z nich przyznało, że padło ofiarą próby wyłudzenia pieniędzy przez oszustów. Na skutek nieuczciwych praktyk przestępczych, nie tylko seniorzy tracą oszczędności lub zmagają się z wyjaśnianiem kredytu, którego nie zaciągali. Przestępstwom natury ekonomicznej towarzyszy utrzymująca się liczba 1756 prób wyłudzeń kwartalnie, na poziomie ogólnokrajowym, na łączną kwotę blisko 422 mln zł. rocznie.
  • Akcja przeciw sprzedaży alkoholu nieletnim

    Chcemy uświadomić sprzedawcom, że sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest przestępstwem i może nieść ze sobą dolegliwe konsekwencje - mówi rzecznik Komendanta Głównego Policji, Mariusz Sokołowski. Właśnie ruszyła kolejna edycja kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
  • Suski mógł popełnić przestępstwo

    Poseł Stanisław Łyżwiński z Samoobrony uważa, że szef sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich Marek Suski (PiS) mógł popełnić przestępstwo ujawniając tajne informacje, które znajdują się w dokumentach ze śledztwa w jego sprawie.