przemysł ciężki

Artykuły - Przemysł ciężki (8)

 • Zarobki w przemyśle ciężkim w 2016 r.

  Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w 2016 r., mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników zatrudnionych w przemyśle ciężkim wyniosła 4250 zł brutto miesięcznie. 25 proc. najwyżej wynagradzanych pracowników otrzymywało płace w wysokości 6228 zł i wyższą, a 25 proc. najniżej opłacanych zarabiało nie więcej niż 3150 zł brutto miesięcznie.
 • Wzrost produkcji przemysłowej w II połowie XIX wieku

  Głównym ośrodkiem produkcji przemysłowej w II połowie XIX w. stał się na ziemiach polskich Górny Śląsk, jako centrum przemysłu ciężkiego.
 • Ewa Kopacz: Wspieranie przemysłu ciężkiego priorytetem rządu

  Ewa Kopacz: Wspieranie przemysłu ciężkiego priorytetem rządu

  Działania rządu w ramach m.in. przyjętego programu "Śląsk 2.0" przełożą się na utrzymanie zatrudnienia w przemyśle ciężkim - mówiła premier Ewa Kopacz, w czasie wizyty w hucie ArcelorMittal w Krakowie.
 • Polskie hutnictwo czeka na rządowe wsparcie

  Polskie hutnictwo czeka na rządowe wsparcie

  Niektóre kraje europejskie już realizują plan na rzecz ożywienia w sektorze stalowym, co wkrótce zacznie rzutować na unijną konkurencję i kondycję polskiego hutnictwa.
 • Zarobki w przemyśle ciężkim

  Zarobki w przemyśle ciężkim

  Co drugi pracownik zatrudniony w przemyśle ciężkim zarabiał w 2013 roku powyżej 4560 zł brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.
 • Płace w przemyśle ciężkim w 2010 roku

  Płace w przemyśle ciężkim w 2010 roku

  W 2010 r. w czołówce zarobków w przemyśle ciężkim byli sztygarzy. Mediana ich wynagrodzeń ukształtowała się na poziomie 6000 zł brutto.
 • Polska będzie skonsolidowana

  Polska będzie skonsolidowana

  Turystyka, transport, budownictwo, przemysł ciężki, a przede wszystkim finanse - to obszary, w których będą się przejmować i wiązać najwięksi gracze.
 • Zarobki w przemyśle ciężkim w 2009 roku

  Zarobki w przemyśle ciężkim w 2009 roku

  Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników przemysłu ciężkiego wyniosła w 2009 roku 3789 PLN. Wyższe zarobki wystąpiły między innymi w IT (5000 PLN), telekomunikacji (4 600 PLN) oraz ubezpieczeniach (4500 PLN) - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
 • Przemysł ciężki, design lekki...

  W galerii sztuki "Zmiękczalnia" na terenie skansenu górniczego "Królowa Luiza" w Zabrzu można już oglądać wystawę projektów sztuki użytkowej inspirowanych śląską tradycją industrialną.
 • Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim

  Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim

  Zgodnie z danymi zebranymi w ubiegłorocznym Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, mediana miesięcznych zarobków dyrektora do spraw produkcji w przemyśle ciężkim wynosiła 10 800 PLN. Prawie pięć razy mniejsza była płaca operatora maszyn i urządzeń produkcyjnych.