Property

Artykuły - Property (1311)

 • Przychody MZN Property wzrosły w lutym o 23,8 proc.

  Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, osiągnął w lutym 1844 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. To wzrost o 23,8 proc. względem lutego 2017 r. Dynamiczna poprawa rezultatów na początku 2018 r. to efekt wprowadzanych od IV kwartału ubiegłego roku zmian w segmencie nieruchomościowym oraz rosnącej skali działalności segmentu finansowego.
 • Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w lutym 2018 r.

  Raport bieżący nr 5/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2018 r. wyniosły 1.844 tys. PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 23,8%. Spółka informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie prze
 • Uzupełnienie do raportu nr 19/2017 - zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

  Raport bieżący nr 5/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Property Lease Fund S.A. w z siedzibą w Poznaniu, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, informuje iż doręczone Spółce w dniu 21 grudnia 2017 r. postanowienie z dnia 14 listopada 2017 r. o oddaleniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział X Gospodarczy zażalenia, o czym informowano komunikatem nr 19/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oznacza jednocześnie, na zasadzie art. 324 ustawy
 • Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C,D,E

  Raport bieżący nr 4/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 marca 2018 r. powziął informację o przekazaniu przez administratora zabezpieczeń obligacji, środków pieniężnych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") (obligacje serii C, E) oraz na rachunki obligatariuszy (obligacje serii D)
 • Interim consolidated financial report as of 31.12.2017

  Intercapital Property Development ADSIC, a company incorporated and conducting business in the Republic of Bulgaria, registered with the Commercial Registry by the Bulgarian Registration Agency under number EIK 131397743, having its seat and registered address in Sofia, 7a Aksakov Street, floor 4 (hereinafter referred to as "ICPD") presents its interim consolidated financial report as of 31.12.2017. Legal Basis: § 17 Section 4 of the Alternative Trading System Rules NewConnect
 • Przychody MZN Property wzrosły w styczniu o 19,4 proc.

  Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, osiągnął w styczniu 1,84 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 19,4 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt wprowadzonych z IV kwartale zmian w segmencie nieruchomościowym oraz rosnącej skali działalności segmentu finansowego.
 • Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w styczniu 2018 r.

  Raport bieżący nr 4/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorów wprowadza modyfikację polityki informacyjnej i począwszy od danych za styczeń 2018, Spółka będzie regularnie publikować miesięczne dane sprzedażowe. Intencją Emitenta jest publikacja danych dot. przychodów pomiędzy 15 a 20 dniem następnego miesiąca. W związku z powyższym Emiten
 • Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na Głównym Rynku GPW

  Raport bieżący nr 3/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd MZN Property S.A. poprzednia nazwa Morizon S.A. ("Emitent” lub "Spółka”) informuje, stosownie do § 34 ust. 1 pkt 1- 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Regulaminu Giełdy postanowił dopuścić i wprowadzić z dniem 16 lutego 2018 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdow
 • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

  Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Marcin Pawłowski - Prezes Zarządu