program komputerowy

Artykuły - Program komputerowy (17)

 • Amortyzacja programu komputerowego

  Zamierzamy zakupić program księgowy, który złożony jest z kilku modułów. Łączna ich wartość wynosi ponad 3.500 zł netto, a wartość poszczególnych modułów jest niższa od tej kwoty. Czy w takim przypadku można potraktować każdy moduł oddzielnie i dokonać jego amortyzacji jednorazowej?
 • NSA: Brak możliwości ustalenia wartości początkowej wyłącza prawo do amortyzacji

  NSA: Brak możliwości ustalenia wartości początkowej wyłącza prawo do amortyzacji

  Jeżeli do dnia przyjęcia programu komputerowego do używania podatnik nie poniósł kosztów jego nabycia, a tym samym nie mógł ustalić jego wartości początkowej, nie ma nie tylko obowiązku, ale i prawa do naliczania odpisów amortyzacyjnych.
 • Zakup programu komputerowego z zagranicy bez podatki u źródła

  W serii wydanych w styczniu wyroków Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w przypadku zakupu programów komputerowych od przedsiębiorstw z siedzibami w krajach takich jak Irlandia, USA, Wielka Brytania czy Niemcy nie powstaje obowiązek pobrania przez wypłacającego wynagrodzenie podatku u źródła. Tak jednolite stanowisko NSA zdaje się rozwiewać istniejące do tej pory wątpliwości sądów i organów podatkowych w tym zakresie.
 • Przychody ze sprzedaży licencji na program to wpływy z praw autorskich

  Przychody ze sprzedaży licencji na program to wpływy z praw autorskich

  Standardowo przychody z praw autorskich kojarzą się z wpływami ze sprzedaży książek czy z wpływami z pracy dziennikarzy. Ale definicja wpływów z praw autorskich jest szersza. Obejmuje m.in. sprzedaż licencji na własny program komputerowy czy przeznaczony na telefony.
 • Amortyzacja programów komputerowych

  Praktycznie każdy przedsiębiorca korzysta w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z komputera, a co za tym idzie - z odpowiedniego oprogramowania. Najczęściej jest to program do prowadzenia księgowości, ale może to być także np. program do sterowania procesem produkcyjnym. Aby możliwe było amortyzowanie programu komputerowego, musi on spełniać szereg warunków określonych w ustawach podatkowych.
 • NSA: Premia za utwory stworzone przez pracownika - z niższym podatkiem

  NSA: Premia za utwory stworzone przez pracownika - z niższym podatkiem

  Od dodatkowej premii za dzieło stworzone przez pracownika, np. za program komputerowy, też przysługują 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, zmniejszające przychód do opodatkowania - orzekł w czwartek NSA.
 • Sprzedali ponad 950 nielegalnych programów komputerowych

  Sprzedali ponad 950 nielegalnych programów komputerowych

  Funkcjonariusze z Torunia skierowali do prokuratora prawie 100-tomową sprawę z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia w sprawie związanej z piractwem komputerowym.Dwóch podejrzanych usłyszało ponad 950 zarzutów sprzedaży płyt z nielegalnym oprogramowaniem.
 • Niezwykłe odkrycie polskich naukowców

  Polscy naukowcy opracowali metodę potencjalnego spowalniania starzenia się umysłów osób starszych. Pomaga w tym specjalny program komputerowy. Z pozoru to proste gry. Na przykład wspomagana osoba słucha serii dźwięków - od dwóch do sześciu, a potem ma odtworzyć ich kolejność.
 • Program komputerowy zastąpi dziennikarza?

  Program komputerowy zastąpi dziennikarza?

  Nie potrzebują przerwy na kawę, czy weny i piszą z niezwykłą szybkością - programy komputerowe. W Stanach Zjednoczonych powstał taki, który z powodzeniem zastępuje dziennikarza i tworzy za niego artykuły. Czy zagrożony jest zatem kolejny zawód?
 • Instagram na Androida nadal w budowie

  Instagram na Androida nadal w budowie

  Słuchy o tym, że program, który zdobył tytuł "aplikacji 2011 roku na iPhone'a" zmierza na Androida, w sieci pojawiają się od dość dawna, lecz dopiero teraz zostało to oficjalnie potwierdzone. Mowa o Instagram, aplikacji, która w wersji na iOS może się pochwalić ponad 27 milionami użytkowników.