prawa najemcy lokalu

Artykuły - Prawa najemcy lokalu (1)

  • Ochrona najemcy w czasie epidemii

    Ochrona najemcy w czasie epidemii

    W okresie szerzącej się epidemii prawodawca nie zapomniał o najemcach lokali, i to zarówno tych mieszkalnych, jak i usługowych. Normy zabezpieczające ich interesy zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Najemcy wywiązujący się ze swych obowiązków dotyczących w szczególności regulowania czynszu, czy prawidłowego korzystania z lokalu, nie muszą obawiać się utraty tytułu do jego używania.