powiat

Artykuły - Powiat (34)

 • Najbogatszym powiatem jest Warszawa, najbiedniejszym powiat kazimierski

  Najbogatszym powiatem jest Warszawa, najbiedniejszym powiat kazimierski

  Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów w Polsce na 2017 r. (wskaźnik P), wyliczone na podstawie informacji o dochodach podatkowych za 2015 r. wg stanu na 30 czerwca 2016 r. Najzamożniejszym powiatem jest Warszawa, a najbiedniejszym powiat kazimierski - wynika z danych resortu finansów.
 • Samorząd terytorialny straci niezależność?

  Samorząd terytorialny straci niezależność?

  Władze centralne narzucają samorządom coraz więcej zadań, ale nie dają pieniędzy na ich realizację. Samorząd terytorialny w Polsce traci autonomię finansową. Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie podatku katastralnego.
 • Trefny biznes na autach. Gminy wpadają w długi

  Trefny biznes na autach. Gminy wpadają w długi

  Samorządy są winne miliony złotych właścicielom parkingów strzeżonych.
 • Ustanowienie hipotek na aktywach znacznej wartości w związku z Umową Kredytową

  Raport bieżący nr 59/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, oraz umową pomiędzy wierzycielami, Zarząd Ciech SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Ciech SA"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
 • Emisja obligacji

  Raport bieżący nr 46/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2010 roku dokonał emisji 9.047 sztuk obligacji zwykłych zabezpieczonych na okaziciela serii A na łączną kwotę 9.047.000 zł. Całość emisji obligacji została objęta i opłacona przez inwestorów w dniu 30 lipca 2010r. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski IDM S.A. Emisja obligacji nie miała charakteru emi
 • Ponad gigawat energii z wiatru w Polsce

  Ponad gigawat energii z wiatru w Polsce

  Ponad jeden gigawat energii mogą już wytworzyć zainstalowane w Polsce elektrownie wiatrowe. Takich instalacji jest obecnie 347 - poinformowała Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Poszkodowana gmina lub powiat dostaną do 100 tys. zł

  Każda poszkodowana przez powódź gmina lub powiat dostaną do 100 tys. zł na działania przeciwpowodziowe - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller. Wojewodowie przekazali do MSWiA informacje, ile pieniędzy potrzebują.
 • Uwaga, kierowcy!

  Uwaga, kierowcy!

  Pod wodą znalazł się fragment ekspresowej "jedynki" w okolicach Czechowic-Dziedzic koło Bielska-Białej. Policjanci zorganizowali objazdy - poinformowała rzecznik bielskiej policji Elwira Jurasz. Problemy są także w woj. małopolskim.
 • Polsce grożą powodzie i lokalne podtopienia

  Z powodu intensywnych opadów na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku oraz Małopolsce i Świętkorzyskim przewidywany jest wzrost stanów wody; istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo powodzi - ostrzega IMiGW.