InteriaTV - postępowanie likwidacyjne

Filmy - Postępowanie likwidacyjne (1)

  • Jak zakończyć działalność firmy unikając katastrofy

    Jeżeli dochodzimy do wniosku, że nie ma już sensu prowadzić dalej biznesu, to należy przeprowadzić postępowanie likwidacyjne. Zgromadzenie wspólników odbywa się u notariusza, gdzie podejmowana jest decyzja o rozwiązaniu spółki i powołaniu jej likwidatora.