postępowanie egzekucyjne

Artykuły - Postępowanie egzekucyjne (66)

 • Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Uproszczenie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD326) autorstwa Ministra Finansów, opublikowanych 25 lutego 2019 r. Nowelizacja stanowi gruntowną przebudowę procedury egzekucyjnej, wprowadzając liczne zmiany m.in. w zakresie egzekucji z majątku wspólnego małżonków, zasadach dochodzenia roszczeń z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, czy w procedurze licytacji elektronicznej.
 • System ratalny antidotum dla zadłużonych przedsiębiorców

  Składki na ubezpieczenia społeczne to dla polskich firm znaczne obciążenie finansowe. W Polsce jest 1,6 mln przedsiębiorców, którzy mają łącznie długi wobec ZUS sięgające 21 mld zł. Razem z odsetkami to ponad 50 mld zł. Dłużnicy mogą jednak uniknąć postępowania egzekucyjnego.
 • Kiedy decyzja administracyjna podlega wykonaniu?

  Wykonalność decyzji w praktyce oznacza możliwość zrealizowania uprawnienia przyznanego stronie w tej decyzji lub powinność wykonania obowiązku nałożonego decyzją przez stosowne organy w drodze przymusu, jakim one dysponują, czyli po prostu na drodze postępowania egzekucyjnego.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowań egzekucyjnych

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje o powzięciu w dniu 6 marca 2013 roku informacji od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działającego na wniosek wierzyciela Spółki Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: "Wierzyciel"): 1)Zawiadomień o wszczęciu egzekuc
 • Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

  Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 07.02.2013, w celu egzekucji roszczenia na kwotę 500 000,00 zł wraz z odsetkami 5 164,39 zł na dzień 07.02.2013 oraz kosztami procesu w wysokości 1910 zł, w sprawie z powództwa Pactor Sp. z o.o. Spółka zamierza podjąć z wierzycielem negocjacje w sprawie redukcji
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

  Raport bieżący nr 109/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje o powzięciu w dniu 7 listopada 2012 roku informacji od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Jarosław Kotarski, działającego na wniosek wierzyciela Spółki Banco Espirito Santo de Investimento S.A. (Wierzyciel): 1) Zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego o zapłatę należności głównej (data n
 • Zawiadomienie o postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości Modena Park

  Raport bieżący nr 31/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. otrzymał w dniu 10 września 2012r. od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości gruntowych należących do Spółki Dłużniczki Modena Park Sp. z o.o. objętych projektem Modena Park wraz z wezwaniem do zapłaty należności bankowej. Egzekucja została wszczęta na podstawie art. 805 kpc i 923 kpc
 • Postanowienie Sądu o zawieszeniu postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa postępowaniem układowym

  Raport bieżący nr 66/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do raportów nr 62/2012 oraz 63/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. dotyczących odpowiednio podjęcia decyzji o złożeniu oraz faktu złożenia przez Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. (Spółka) wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego Spółki z możliwością zawarcia układu, Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
 • Księgi podatkowe i faktury trzymaj przez co najmniej pięć lat

  Księgi podatkowe i faktury trzymaj przez co najmniej pięć lat

  Fiskus ma pięć lat na sprawdzenie prawidłowości dokonanych przez podatników rozliczeń. Przez taki czas należy przechowywać księgi podatkowe i inne dokumenty np. faktury VAT i rachunki, które stanowiły podstawę dokonanych zapisów księgowych. Okres ten może się wydłużyć np. gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
 • Fiskus nie może zająć majątku bez upomnienia

  Fiskus nie może zająć majątku bez upomnienia

  Urząd skarbowy nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego, aby ściągnąć podatek wykazany w zeznaniu rocznym, jeżeli wcześniej nie da podatnikowi szansy na dobrowolne uregulowanie długu. Musi wysłać mu upomnienie. Podatnik, który nie otrzyma takiego pisma, a jego majątek zostanie zajęty, może wnieść zarzut.