portfel inwestycyjny

Artykuły - Portfel inwestycyjny (47)

 • Informacja o rozwiązaniu umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi

  Raport bieżący nr 75/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka” lub "ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła ze spółką Raiifeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. porozumienie dotyczące rozwiązania umowy o zarządzaniemie porfelem inwestycyjnym FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz porozumienie dotyczące rozwiązania umowy o zarządzanie po
 • Informacja o zmianie warunków umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu

  Raport bieżący nr 56/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka” lub "ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. porozumienie zmieniające umowę z dnia 6 lutego 2018 r. ("Porozumienie”) o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na podstawie której ALTUS
 • informacja o wypowiedzeniu umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym, którego stoną była jednostka zależna wobec Emitenta

  Raport bieżący nr 55/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka” lub "ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna wobec ALTUS TFI, tj. spółka Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjncyh S.A. poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy z dnia 30 września 2009 r. na zarządzanie portfelem inwestycyjnym (d
 • informacja o wypowiedzeniu umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym

  Raport bieżący nr 53/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka” lub "ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy z dnia 6 maja 2013 r. na zarządzanie portfelem inwestycyjnym (dalej "Umowa”). Na podstawie Umowy, ALTUS TFI zarządzał aktywami netto o wartości 482 700 948,31 USD (wg.
 • Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu

  Raport bieżący nr 11/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 6 lutego 2018 r. umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu z PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Umowa”). Przedmiotem Umowy jest odpłatne zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjn
 • Nabycie spółek z portfela inwestycyjnego Progress FIZAN

  Raport bieżący nr 19/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna ("Spółka” lub "Emitent”), informuje o zakończeniu w dniu 29 stycznia 2018 r. rozliczania nabycia przez Emitenta spółek z portfela inwestycyjnego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej "Progress FIZAN”). W wyniku zakończonego p
 • Rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Progress FIZAN

  Raport bieżący nr 7/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna ("Spółka” lub "Emitent”), informuje o rozwiązaniu z dniem 15 stycznia 2018 r. umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej "Progress FIZAN”) ( Emitent otrzymał umowę podpisaną przez drugą stronę w dniu 16 stycznia 2018 r.) Rozwiązanie nastąpiło na mocy
 • ABS Investment S.A. notuje dobre wyniki

  ABS Investment S.A., spółka zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto przekraczającym 1,3 mln zł. Emitent optymalizuje skład portfela inwestycyjnego i podtrzymuje prognozy finansowe na ten rok.
 • Zawarcie umowy ramowej z Trigon TFI na obsługę portfeli inwestycyjnych

  Raport bieżący nr 84/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd GetBack S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Trigon TFI”) umowę ramową na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych ("Umowa Ramowa”), na podstawie której Trigon TFI zobowiązała się spowodować, że od dnia zawarcia Umowy Ramowej do dnia 30 czerwca 2022 r., Trigon TFI będzie pode
 • Rozwiązanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NSFIZ.

  Raport bieżący nr 5/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd EGB Investments S.A. informuje o rozwiązaniu z dniem 15 marca 2017 roku umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NSFIZ, o podpisaniu której informowano w raporcie bieżącym ESPI nr 26/2016 z 18 października 2016 r.

Filmy - Portfel inwestycyjny (1)

 • Portfel inwestycyjny – najważniejsze zasady budowy

  Jak zbudować portfel inwestycyjny? Opierać się na funduszach czy inwestować w akcje i nowe, obiecujące start’upy? A może pójść jeszcze inną drogą i zainteresować się lokatami i obligacjami państwowymi? To pytania, które zadaje sobie wielu początkujących inwestorów. Odpowiedź nie jest oczywiście prosta i zależy od bardzo wielu czynników, takich jak chociażby prognozowana stopa zwrotu, potencjalne ryzyko czy dylemat pomiędzy chęcią stałego dochodu na przyszłość, a jednorazowym, wysokim zyskiem przy odsprzedaży aktywów.