InteriaTV - polski węgiel

Filmy - Polski węgiel (2)

  • Co jest nie tak z polskim węglem?

    Węgiel kamienny to surowiec zamieszany w dwa sektory – wydobywczy i elektroenergetyczny. Problemy z węglem to więc po pierwsze kwestia kopalni. W Polsce większość z nich stoi u progu bankructwa – wymaga dużych dofinansowań od rządu i jest bardzo mocno uzwiązkowiona. Kopalnie w Polsce zmuszone są wydobywać węgiel z coraz głębszych złóż, co czyni produkcję droższą i bardziej niebezpieczną. To prowadzi nas do kolejnego sektora, który korzysta z węgla – elektroenergetyki, czyli elektrowni wytwarzających prąd z paliw kopalnych. Tych w Polsce jest dużo i powstaje coraz więcej. By je odpowiednio zaopatrzyć – polskie kopalnie musiałyby dostarczyć dużo więcej węgla, niż są w stanie.
  • Dramat w polskim górnictwie, będziemy dopłacać do eksportu

    W styczniu produkcja branży wydobywczej spadła rok do roku o 10,4 proc., a w porównaniu z grudniem o 19,7 proc. Jeśli wziąć pod uwagę samo górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, to spadek wyniósł aż 27,3 proc. r/r. Zapaść w górnictwie jest potężna, tym bardziej, że styczniowe dane GUS o gospodarce były lepsze niż się spodziewano. Branża przemysłowa urosła o 1,9 proc. rok do roku, a 5,8 proc. w zestawieniu z grudniem. Rosła też branża energetyczna.