podstawowa opieka zdrowotna

Artykuły - Podstawowa opieka zdrowotna (3)

 • Ochrona zdrowia: POZ także dla nieubezpieczonych!

  Ochrona zdrowia: POZ także dla nieubezpieczonych!

  Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawowa opieka zdrowotna ma być także dla nieubezpieczonych!
 • Kontrakt z NFZ na rok 2015 – podstawowa opieka zdrowotna

  Raport bieżący nr 19/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Emitenta i Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku aneksów o nr 5/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz o nr 6/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku do umowy nr 11/000102/POZ/11/14 o udzielanie świadczeń gwarant
 • Kontrakt z NFZ na rok 2013 - podstawowa opieka zdrowotna

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ("Emitent", "Świadczeniodawca") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 22.01.2013 r. umowy z dnia 28.12.2012 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, której przedmiotem są świadcze