podróż służbowa

Artykuły - Podróż służbowa (28)

 • Koszty podróży biznesowej właściciela firmy

  Koszty podróży biznesowej właściciela firmy

  Podczas wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy odbywają podróże w celach biznesowych. Wiąże się to z ponoszeniem wydatków dotyczących dojazdu do miejsca docelowego, noclegów i wyżywienia. Aby przedsiębiorca mógł obciążać ich wartością koszty podatkowe, musi wykazać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powinien także mieć na względzie wyłączenia przewidziane w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof.
 • Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

  Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

  Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Podróż służbowa jest więc wyjazdem podejmowanym w interesie pracodawcy i jako taka nie powinna obciążać finansowo delegowanego pracownika. Z tytułu odbycia podróży służbowej ma on prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, o ile poniósł wydatki związane z danym świadczeniem.
 • Rewolucja w rozliczaniu kierowców. To koniec podróży służbowych

  Rewolucja w rozliczaniu kierowców. To koniec podróży służbowych

  Kierowca w transporcie międzynarodowym, wykonując swoją pracę, nie będzie już w podróży służbowej. A na potrzeby ZUS czy fiskusa będzie traktowany jak pracownik delegowany. To najważniejsze zmiany z projektu nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, do którego dotarł "DGP".
 • Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów z tytułu podróży służbowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

  Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów z tytułu podróży służbowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

  Wydatki udokumentowane fakturą bądź rachunkiem przelicza się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury/rachunku. Natomiast wydatki nieudokumentowane fakturą/rachunkiem (w tym diety i ryczałty) przelicza się przy zastosowaniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji przez pracownika.
 • Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

  Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

  Podróż służbowa podlega zaliczeniu do czasu pracy w ograniczonym zakresie. Generalnie sam fakt odbywania podróży służbowej nie jest traktowany na równi ze świadczeniem pracy. W konsekwencji praca nadliczbowa w czasie podróży służbowej występuje dość rzadko.
 • Kiedy podróż służbowa, a kiedy delegowanie?

  Kiedy podróż służbowa, a kiedy delegowanie?

  Wykonanie zadania służbowego lub świadczenie pracy za granicą może odbywać się na podstawie przepisów dotyczących podróży służbowej lub delegowania. W zależności od tego, która z tych form świadczenia pracy za granicą będzie miała miejsce, różny będzie zakres uprawnień pracownika i obowiązków pracodawcy.
 • Wyżywienie pracownika w podróży służbowej

  Z przepisów dotyczących podróży służbowych wynika, że zasadniczo na pokrycie kosztów wyżywienia pracownikowi w takiej podróży przysługuje ryczałt w postaci diety. Często jednak pracodawca zapewnia pracownikowi posiłki w trakcie jej odbywania. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku u pracownika powstaje przychód w podatku dochodowym, który na ściśle określonych warunkach może korzystać ze zwolnienia od podatku.
 • Polacy coraz częściej podróżują służbowo i robią to w dobrym standardzie

  Polacy coraz częściej podróżują służbowo i robią to w dobrym standardzie

  Lokalizacja, przyjazna atmosfera i... darmowe Wi-Fi - te czynniki są najistotniejsze dla Polaków w obiekcie zakwaterowania podczas delegacji. Podczas gdy prawie połowa wyjeżdżających służbowo nocuje w hotelach 4-5-gwiazdkowych, tyle samo otrzymuje dietę w wysokości ustawowego minimum 30 zł na dzień. To tylko niektóre z wyników badania "Polacy w delegacji - standardy i zwyczaje" przeprowadzonego przez sieć hoteli Vienna House.
 • Czy przejazd na lotnisko stanowi podróż służbową?

  Pracownik wylatuje samolotem w zagraniczną podróż służbową z miejscowości, w której mieszka i jest zatrudniony (Warszawa). Czy można potraktować czas jego przejazdu na lotnisko jako część podróży służbowej?
 • Opodatkowanie noclegów pracowników mobilnych

  Coraz więcej firm, chcąc szybko i sprawnie dotrzeć bezpośrednio do klientów, zatrudnia na umowę o pracę tzw. pracowników mobilnych. Zazwyczaj miejscem ich pracy określonym w umowie jest obszar jednego bądź kilku województw, a czasem również obszar Polski. Pracodawcy zatrudniający pracowników mobilnych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań ponoszą szereg wydatków m.in. na noclegi w trasie, zakup paliwa do samochodu służbowego czy opłaty za autostrady i parkingi. Stanowisko fiskusa w kwestii kwalifikowania tych wydatków jako opodatkowanych przychodów pracowników mobilnych w ostatnich miesiącach uległo radykalnej zmianie.