pas drogowy

Artykuły - Pas drogowy (2)

  • Wzmożone kontrole zajęcia pasa drogowego

    Wzmożone kontrole zajęcia pasa drogowego

    Od połowy maja w Krakowie urzędnicy będą prowadzić wzmożone kontrole dot. zajęcia pasów drogowych. Chodzi o przestrzeń, na której stoją szyldy, reklamy, słupy ogłoszeniowe, mobilne stoiska handlowe i ogródki gastronomiczne.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Gminy Miejskiej Lubin"

    Raport bieżący nr 9/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Anti S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze przez Gminę Miejską Lubin oferty złożonej przez ANTI S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Gminy Miejskiej Lubin" Wartość złożonej oferty: 248.685,21 zł brutto Termin zakończenia prac: 31.03.2012 O zawarci