'Pan Tadeusz'

Artykuły - 'Pan Tadeusz' (61)

 • Zmiany w składzie Zarządu Spółki

  Zarząd spółki Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 17 października 2014 r. Pan Tadeusz Popławski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 17 października 2014 r. Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 17 października 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki podjęła uchwały na mocy których powołała: (i) z dniem 17 października 2014
 • Rezygnacja Prezesa Zarzadu

  Zarząd Epigon S.A. informuje , że w dniu dzisiejszym pan Tadeusz Studziński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i z dniem dzisiejszym przestaje być Członkiem Zarządu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Tadeusz Studziński - Prezes Zarzadu
 • Powołanie osoby zarządzającej

  Spółka Inventi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że Zarząd Spółki powołał Prokurenta, którym został Pan Tadeusz Kołosowski, uchwała Zarządu dot. w/w powołania wchodzi w życie z dniem 10 maja 2014 roku. Życiorys: a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Tadeusz Kołosowski - Prokurent b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Absolwent Akademii
 • Pokaz filmu "Pan Tadeusz" z 1928 r. w Sejmie

  Pokaz filmu "Pan Tadeusz" z 1928 r. w Sejmie

  Otwarty pokaz powstałego w 1928 r. filmu "Pan Tadeusz" w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego odbył się w dniu Święta Konstytucji 3 Maja, w Sali Kolumnowej Sejmu.
 • Rekordzista Guinnessa w "Must Be The Music" (wideo)

  Rekordzista Guinnessa w "Must Be The Music" (wideo)

  Na naszych stronach możecie przedpremierowo zobaczyć fragment występu Tadeusza Białego w "Must Be The Music". Tadeusz Biały to rekordzista Guinnessa w grze na... pile!
 • Twórcy o Kilarze: Wzruszał do łez

  Twórcy o Kilarze: Wzruszał do łez

  Wojciech Kilar - wybitny kompozytor i pianista, twórca muzyki do ponad 130 filmów - zmarł w niedzielę, 29 grudnia, po długiej walce z chorobą. Miał 81 lat. Kompozytora wspominają Andrzej Wajda, z którym Kilar współpracował przy filmach "Ziemia obiecana" i "Pan Tadeusz" oraz Jerzy Hoffman i Kazimierz Kutz.
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

  Zarząd mPay S.A.("Spółka") informuje, że w dniu 20 listopada 2013 roku otrzymał informację, iż Pan Tadeusz Czichon, Pan Tomasz Tuchołka, Pan Mateusz Boguta, Pan Antoni Chalimoniuk oraz Pan Piotr Puteczny złożyli rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki mPay S.A. Powodem rezygnacji Członków Rady Nadzorczej są znaczące zmiany w składzie akcjonariatu Spółki. Zarząd dziękuje Panom za ich zaangażowanie i pracę
 • Rezygnacja osoby nadzorującej

  Zarząd Doradcy24 SA (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 14 sierpnia 2013 roku Pan Tadeusz Uchmanowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 14 sierpnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:ROBERT LORANC - PREZES
 • Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel

  Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 roku otrzymał pismo od Pana Tadeusza Dykiel, zgodnie z którym Pan Tadeusz Dykiel poinformował, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny Sekcja Zażaleniowo-Kasacyjna, na skutek zażalenia złożonego przez Pana Tadeusza Dykiel na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 października 2012 roku, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wyż
 • Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel

  Zarząd NOVIAN S.A. niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 roku otrzymał pismo od Pana Tadeusza Dykiel, zgodnie z którym Pan Tadeusz Dykiel poinformował, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny Sekcja Zażaleniowo-Kasacyjna, na skutek zażalenia złożonego przez Pana Tadeusza Dykiel na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 października 2012 roku, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wyżej opisane po